Єдиний внесок на дохід за межами України
23.08.2013 09:21
| просмотров: 5997

Єдиний внесок на дохід за межами України

 

Чи нараховується єдиний внесок на дохід, який громадянин отримує за межами України?


Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України  № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).


Враховуючи положення частини 1 ст. 7 Закону № 2464 роботодавці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем) сплачують ЄВ за найманих працівників із сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.


Частиною 1 ст. 10 Закону № 2464 визначено, що громадяни України, які працюють за межами України, мають право на добровільну сплату ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.


Отже, дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування ЄВ. При цьому, громадяни України, які працюють за її межами мають право на добровільну сплату ЄВ, у разі заключення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.


Інформаційно-комунікаційний сектор

 Енергодарської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Працюючі пенсіонери повинні платити єдиний соцвнесок
23.08.2013 09:20
| просмотров: 6404

Працюючі пенсіонери повинні платити єдиний соцвнесок


Чи звільняється від сплати єдиного внеску  працюючий на підприємстві пенсіонер за віком?


Сплата єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування   регулюється Законом  України  від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464).


Згідно п. 2 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання є платниками  єдиного внеску.


 Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати  єдиний внесок.


Звільнення від сплати  єдиного внеску для працюючих на підприємстві пенсіонерів законодавством не передбачено.


Інформаційно-комунікаційний сектор

 Енергодарської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Виведення доходів із "тіні"
23.08.2013 09:19
| просмотров: 6070

Виведення доходів із "тіні"

 

Реалізація принципів соціальної справедливості є пріоритетним завданням влади, адже стан дотримання конституційних прав громадян залишається визначальною ознакою соціальної держави. Кожен роботодавець має усвідомлювати, що тіньова економіка, нелегальна зайнятість гальмує процеси системної модернізації нашої країни та запровадження європейських стандартів життя.

 

Виплата зарплати в "конвертах" та у розмірах нижче мінімальних гарантій, встановлених державою, позбавляє наших громадян належного захисту на випадок непрацездатності та прирікає на мізерну пенсію. Від цього зазнають значних втрат Пенсійний фонд, інші страхові фонди, а до місцевих бюджетів не надходять необхідні кошти, що безпосередньо відображається на рівні життя і на вирішенні безлічі соціальних проблем мешканців міста та району. 

 

Виплата заробітної плати нижче встановленого рівня є порушенням трудового законодавства.

 

Статтею 95 Кодексу законів про працю України визначено, що мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норми праці. Трудові відносини між найманим працівником і роботодавцем мають бути зафіксовані у трудовій угоді, якою визначаються умови оплати праці та розмір заробітної плати.

 

Згідно зі ст.8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", встановлюються такі розміри мінімальної зарплати:

з 1 січня - 1147 грн. на місяць;

з 1 грудня - 1218 грн. на місяць.


Дотримання законодавства про працю є невід'ємною складовою цивілізованого ведення бізнесу.Поважайте закони держави, у якій ви живете!


Енергодарська ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

УВАГА ПЛАТНИКІВ ПДВ
23.08.2013 09:16
| просмотров: 6205

УВАГА ПЛАТНИКІВ ПДВ


Суб’єкти господарювання, які звітують з ПДВ помісячно повинні подати податкову декларацію за серпень 2013 року до 20 вересня 2013 року включно. А сплатити податкові зобов’язання потрібно до 30 вересня 2013 року включно.

 
Відповідна норма визначена п.49.18 ст.49 та п.57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями та листом ДПС України від 28.01.2013 1947/7/15-2117.

Інформаційно-комунікаційний сектор Енергодарської ОДПІ

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Податкова соціальна пільга для студентів
23.08.2013 09:15
| просмотров: 6285

Податкова соціальна пільга для студентів


Відповідно до пп.169.1.3 ст. 169 Податкового кодексу України  платник податків, який є студентом, має право на зменшення оподатковуваного загального місячного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати від одного роботодавця, на суму податкової соціальної пільги (ПСП) у підвищеному розмірі (у 2013 році – 860,25 грн.).


Водночас, Кодексом встановлено заборону на застосування ПСП до заробітної плати, яку студент протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового забезпечення, що виплачуються з бюджету.


Отже, якщо студент працює за трудовим договором та одночасно навчається, то він має право скористатися ПСП за дотримання таких умов: по-перше, ним не отримується стипендія з бюджету; по-друге його зарплата за звітний місяць у 2013 році не перевищує 1610 грн.


Для підтвердження права на застосування податкової соціальної пільги працівник-студент зобов’язаний подати роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування пільги та довідку з навчального закладу про те, що він дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету.

 

Інформаційно – комунікаційний сектор  

Енергодарської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

 

Постановою Національного банку України від 06.06.2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", яка набуває чинності з 1 вересня 2013 року, визначено, що гранична сума розрахунків готівкою між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, становить 150 000 грн.


У разі, якщо сума розрахунків перевищує вказаний розмір, то фізичні особи мають право здійснювати розрахунки шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).


Інформаційно – комунікаційний сектор  

Енергодарської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Коли обліковувати працівника за номером паспорта
23.08.2013 09:13
| просмотров: 6195

Коли обліковувати працівника за номером паспорта


Як відображати у податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) виплачену працівнику зарплату людині, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків? 


Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному територіальному органу Міндоходів повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.


Кодексом встановлено, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у встановлені строки податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до територіального органу Міндоходів за місцем свого розташування.


Форма такого розрахунку та порядок її заповнення і подання податковими агентами затверджені наказом ДПА України від 24.12.2010 р. N 1020, який набрав чинності з 1 квітня 2011 року.


Таким чином, податковий агент при виплаті доходу  фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, відображає у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ серію та номер паспорта такої особи, у паспорті якої є відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера.


 Інформаційно-комунікаційний сектор

 Енергодарської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Заработная плата в "конвертах”
23.08.2013 09:12
| просмотров: 5410

Заработная плата в "конвертах”


Налогообложение доходов физических лиц является важнейшей составляющей налогообложения – общегосударственной системы наполнения бюджетов всех уровней, т.к. означенный налог – налог бюджетоформирующий.  И, поскольку поступает он непосредственно в местный бюджет, являющийся источником содержания бюджетной сферы, то важность регулярных и в полном объеме поступлений данного налога  переоценить невозможно.

 
В настоящее время значительная часть субъектов хозяйственной деятельности настойчиво стремится минимизировать свои налоговые обязательства, используя для этого в нарушение действующему законодательству различные схемы уклонения. Наиболее распространенной  является выплата заработной платы в так называемых "конвертах”. Ситуация, в общем-то, знакомая. Человек работает в некой структуре, регулярно получает заработную плату, причем – довольно приличную по нынешним временам. Вот только расписывается в ведомости он за одну сумму, а ему вручают в конверте в несколько раз большую. Работник не противится этому, а, наоборот, с благодарностью прячет получку в карман, делится радостью с родными о том, как ему снова удалось избежать налогообложения. И помог ему в этом (представляете?) добрая душа – руководитель предприятия.

 
По этой схеме минимизации официальное начисление заработной платы не производится или оно максимально минимизируется.  При этом бюджет недополучает значительную сумму средств, а гражданин, идя таким образом на компромисс с руководством и получая получая заработную плату в "конвертах” теряет:

- официальную зарплату, исходя с которой ему должна быть назначена пенсия, а при работе без соответствующего оформления трудовых отношений – и весь трудовой стаж;
- оплату за ежегодный отпуск и сам отпуск, полагающийся по закону;
- сумму индексации зарплаты в связи с ростом цен.


Выплата заработной платы в "конвертах” также приводит к снижению сумм выплат по больничным листам, иным социальным выплатам, а также существенно ограничивает кредитные возможности гражданина.


Итак, выплата заработной платы в "конвертах”  является "угрозой” как для работающих сегодня, так и для будущих  пенсионеров.
Энергодарская ОГНИ обращается к жителям города и района! При устройстве на работу не соглашайтесь на условия оплаты труда, противоречащие действующему трудовому законодательству. О фактах выплаты заработной платы в "конвертах”  просим сообщать в Энергодарскую ОГНИ по тел.3-25-72.

Энергодарская ОГНИ ГУ Миндоходов в Запорожской области

На Запоріжжі фальсифіковані моторні масла розливали під брендовою маркою "ТНК"
23.08.2013 09:10
| просмотров: 5731

На Запоріжжі фальсифіковані моторні масла розливали під брендовою маркою "ТНК"

 

За сім місяців поточного року запорізькі оперативники ГУ Міндоходів області припинили діяльність 12 "підпільних" цехів. Так, зокрема, в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків, на території складських приміщень обласного центру виявили факт незаконного виробництва фальсифікованого моторного масла.


Під торговою маркою "ТНК" розливали масла невідомого походження. Придбання сировини і реалізація незаконно виготовленої продукції проводилося за готівку, грошові кошти без відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Для формування податкового кредиту використовувалися суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності.


У результаті проведених обшуків виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності на 785 тис. гривень, в тому числі моторне масло невідомого походження об'ємом 39 тис. літрів, а також паливно-пастильна продукція розлита у залізні бочки і пластикові каністри з логотипом "ТНК" об'ємом 37 тис. літрів, присадки в кількості більше 2 тис. літрів, етикетки з логотипом "ТНК" в кількості 510 штук, комп'ютерна техніка і бухгалтерські документи.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Запорізькі оперативники перекрили шлях контрабандному алкоголю і тютюну на суму понад 650 тис. грн.
23.08.2013 09:10
| просмотров: 5830

Запорізькі оперативники перекрили шлях контрабандному алкоголю і тютюну на суму понад 650 тис. грн.

 

У серпні поточного року оперативні співробітники ГУ Міндоходів у Запорізькій області в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 УК України перекрили канал постачання і збуту на території Запорізької області алкогольних напоїв контрабандного походження. В результаті проведених обшуків виявлені і вилучені товарно-матеріальні цінності на суму 584 тис. гривень, в т.ч. більше тисячі пляшок алкогольних напоїв імпортного виробництва без марок акцизного податку України ("Grey Goose", "Білуга", "Hennessy VSOP", "Courvose", "Chivas Regal 18", "Bacardi", "Black Label", "Glenhddich", "Jack Daniels", "Martell", "Absolut", "Finlandia" та інші), а також марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва із ознаками підробки.


Окрім цього, запорізькі оперативники ГУ Міндоходів області в одному з торгових павільйонів обласного центру встановили факт реалізації імпортних тютюнових виробів, ввезених контрабандним шляхом. У результаті із незаконного обігу вилучено більше 7 тисяч пачок цигарок на суму 74 тис. гривень.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Запорізькі оперативники виявили "конвертаційний" центр з обігом коштів у 30 млн. грн.
23.08.2013 09:09
| просмотров: 5814

Запорізькі оперативники виявили "конвертаційний" центр з обігом коштів у 30 млн. грн.

 

У серпні поточного року співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів області виявили "конвертаційний" центр, в діяльності якого використовувалася так звана "поворотна схема". Загальний обіг грошових коштів центру за період 2010-2012 років склав понад 30 млн. гривень.


Наявні грошові кошти передавалися підприємствам-вигодонабувачам від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що мають значний обсяг неврахованої готівки грошових коштів. Підприємства-вигодонабувачі (замовники) перераховували безготівкові грошові кошти на поточні розрахункові рахунки "фіктивних" суб'єктів господарювання, за якими передавався також пакет документів для формування незаконного кредиту з ПДВ. Надалі, шляхом оформлення безтоварних операцій, грошові кошти перераховувалися на рахунки підприємств реального сектору економіки.


У винагороду, організатори центру "конвертації" отримували грошові кошти від 6,5 до 9,5% від загальної суми, перерахованої замовниками на поточні рахунки "фіктивних" суб'єктів господарювання.


У ході обшуків вилучені печатки фіктивних суб'єктів господарювання і комп'ютерна техніка. При проведенні аналізу діяльності "конвертаційного" центру встановлений ряд підприємств-вигодонабувачів, які користувалися його послугами.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Від плати за землю запорізькі місцеві бюджеті отримали 279 млн. грн.
23.08.2013 09:08
| просмотров: 5765

Від плати за землю запорізькі місцеві бюджеті отримали 279 млн. грн.

 

Саме стільки сплатили юридичні і фізичні особи Запорізької області за сім місяців поточного року. Якщо порівнювати надходження з минулим роком, то вони зросли практично на 16 млн. грн. або 6 відсотків.


Досить суттєвим резервом наповнення місцевих бюджетів є залучення до оподаткування всіх суб'єктів господарської діяльності – користувачів землею. Дієва співпраця, обмін інформацією, регулярні звірки з сільськими і селищними радами, територіальними органами Держземагентства, районними відділами Фонду державного майна України по Запорізькій області звірки дають можливість мати повну картину стосовно того, як використовується земля і як за неї розраховуються. Як результат таких заходів, цього року до оподаткування залучено 45 суб'єктів господарської діяльності, які користувалися майже 368 гектарами і не сплачували за землю. Їм нарахована сума річних проплат у розмірі 642 тис. грн.


Також органи ГУ Міндоходів області проводять роботу щодо виявлення договорів оренди, в яких річна сума орендної плати за землю не відповідає вимогам чинного законодавства (нижче трикратного розміру земельного податку). З метою приведення сум орендної плати до законодавчо встановленої норми, направляються пропозиції до органів місцевого самоврядування та прокуратури, аби через судові органи змінити розмір орендної плати. Вже цьогорік по 4 договорах оренди рішеннями судових органів змінено розмір плати за землю, додаткові надходження складають понад 105 тис. грн.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області


Майже 600 тисяч гривень – від туристичного податку на Запоріжжі
23.08.2013 09:07
| просмотров: 5769

Майже 600 тисяч гривень – від туристичного податку на Запоріжжі


В органах ГУ Міндоходів Запорізької області зареєстровано 535 СГД, які сплачують туристичний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів. Протягом 7 місяців 2013 року до місцевих бюджетів надійшло 756 тис. грн. місцевих податків і зборів. Надходження туристичного податку складають майже 600 тис. грн., що більше надходжень відповідного періоду минулого року на 17 відсотків.


Запоріжжя з його історичними цінностями завжди приваблювали туристів. До того ж, узбережжя Азовського моря з його курортними зонами щоліта гостинно приймає тисячі відпочиваючих. Розвивається готельний і туристичний бізнес, зростають й надходження до місцевих бюджетів.


У січні-липні поточного року найбільші надходження туристичного податку у м. Бердянськ – 187 тис. грн., а це проти відповідного періоду минулого року на 67 тис. грн. більше. По Приморському району – 142 тис. грн., що на 38 тис. грн.. більше січня-липня 2012 року, по Якимівському району – 102,4 тис. грн.


У місті Запоріжжі туристичний податок становить майже 130 тис. грн., що перевищує надходження відповідного періоду минулого року на 24 тис. грн.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

 


За користування надрами запорізькі платники сплатили майже 112 млн. грн.
23.08.2013 09:07
| просмотров: 5638

За користування надрами запорізькі платники сплатили майже 112 млн. грн.


Саме таку суму сплатили 638 платників податків протягом семи місяців до Зведеного бюджету за користування надрами. У тому числі до Державного бюджету надійшло 51,7 млн. грн., до місцевих бюджетів – 59,8 млн. грн.


Корисні копалини, які видобувають у Запорізькій області – це залізна руда багата для металургії, щебінь і граніти у кар'єрах, підземні води, каолін, вогнетривна глина та інші.


З метою встановлення повного обліку платників плати за користування надрами органи ГУ Міндоходів у Запорізькій області проводять звірки з Державною службою геології та надр України щодо кількості суб’єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано спецдозволи на користування надрами та кількості СГД, які здійснюють видобуток підземної води відповідно до дозволів на спеціальне водокористування.


 За результатами проведених звірок встановлено, що 6 надрокористувачів отримали ці дозволи, але не звітували до органів ГУ Міндоходів області, не сплачували плату за користування надрами. До цих платників застосовані штрафні санкцій, сума за якими склала 5 тис. грн.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

На Запоріжжі кількість "спрощенців" зросла на півтисячі
23.08.2013 09:06
| просмотров: 5763

На Запоріжжі кількість "спрощенців" зросла на півтисячі


Сьогодні в Запорізькій області майже 54 тисячі суб'єктів підприємництва застосовують спрощену систему оподаткування, що практично на 560 СПД більше, ніж за аналогічний період минулого року.


Кількість СПД-фізичних осіб – платників єдиного податку становить майже 46 тисяч. Найпопулярнішою серед них є II група, за якою працюють 26,7 тисячі підприємців, у I групі – 10,3 тисячі, у III групі – 8,9 тисячі. П'яту групу обрали троє представників малого бізнесу.

Щодо юридичних осіб, то у регіоні "спрощенку" застосовують 7963 суб'єкти підприємництва, що на 7,7% більше, ніж в аналогічному періоді 2012 року. З них перебувають у IV групі 7,8 тисячі СПД, у VI групі – 99.


– Щомісяця запорізькі підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, переконуються у її зручності. Передусім, для більшості визначених груп – це простий спосіб ведення бізнесу, можливість співпрацювати із суб'єктами господарювання, які застосовують інші системи оподаткування. Також серед переваг – розширено кількість найманих працівників та збільшено граничний обсяг валових доходів. Крім того, стимулює бізнес й дистанційна взаємодія із органами Міндоходів, перш за все, електронне звітування та інші сервісні послуги в он-лайн режимі, перелік яких постійно розширює Міністерство доходів і зборів України, – відзначила начальник Головного управління Міндоходів у Запорізькій області Людмила Балацька.


Також значно зросли й надходження від "спрощенців". За 7 місяців поточного року від суб'єктів малого і середнього підприємництва надійшло 130,3 мільйона гривень єдиного податку, що складає 117,6 відсотка від запланованих показників та на 43,6 мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого 2012 року. Лише у липні 2013 року запорізький малий та середній бізнес сплатив 21,5 мільйона гривень єдиного податку, це на 3,6 мільйона гривень або на 20 відсотків більше, ніж у липні 2012 року.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Отсутствие штрафа не освобождает от обязанности представления ежедневной отчетности по РРО
14.08.2013 13:59
| просмотров: 5377

Отсутствие штрафа не освобождает от обязанности представления ежедневной отчетности по РРО

 

Миндоходов напомнило, что Законом № 357 перенесен срок вступления в силу нововведений, устанавливающих ответственность за непредставление в налоговые органы электронной отчетности, связанной с применением РРО, расчетных книжек и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков РРО с 01.07.2013 г. на 01.01.2014 г.

 

Однако обязанность представления электронной отчетности не отменена.

 
При этом с 01.01.2013 г. действует обязанность представления электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков РРО в налоговые органы по технологии НБУ.

 
Следовательно, начиная с 01.01.2013 г. субъекты хозяйствования, использующие РРО и не обеспечивающие передачу отчетной информации в налоговые органы, нарушают требования Закона об РРО.


В связи с этим налоговое ведомство проверит субъектов хозяйствования, имеющих пять и более РРО (торговые сети).

Налог на недвижимость в 2013 году не уплачивается
14.08.2013 13:58
| просмотров: 6334

Налог на недвижимость в 2013 году не уплачивается


Такое решение утвердила Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года, приняв во втором чтении Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно объектов жилой недвижимости (далее — Закон).

 
Кроме того, Законом предполагаются льготы согласно размерам жилой недвижимости.

 
Так, льгота будет применяться для владельцев:

 •  
  • квартир, суммарная жилая площадь которых не превышает 120 кв. м;
  • домов, суммарная жилая площадь которых не превышает 250 кв. м;
  • квартир и домов — 370 кв. м.

 

Ставки налога будут дифференцированы, а именно:

 •  
  • для владельцев квартир — не более 1% минимальной заработной платы (далее — МЗП), жилая площадь которых не превышает 240 кв. м, 2,7% — в случае превышения;
  • для владельцев домов — не более 1% МЗП, жилая площадь которых не превышает 500 кв. м, 2,7% — в случае превышения;
  • для владельцев квартир и домов не более 1% МЗП, жилая площадь которых не превышает 740 кв. м, 2,7% — в случае превышения.

        

Учитывая новые правила обложения жилья, плательщики, которые уже уплатили налог, могут вернуть уплаченные средства после вступления в силу Закона. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением.

 
Вместе с этим, уплаченные средства в текущем году могут быть зачислены для уплаты налога в 2014 году.

 
У налогоплательщиков нет оснований для волнения — согласно Налоговому кодексу Украины для подачи заявления о возврате излишне уплаченных средств у них есть три года.

Від запорізьких платників – 4,3 мільярда гривень до бюджетів усіх рівнів
14.08.2013 13:55
| просмотров: 5734

Від запорізьких платників – 4,3 мільярда гривень до бюджетів усіх рівнів

 

За сім місяців 2013 року (без показників СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі) запорізькі платники податків і зборів спрямували до Державного бюджету майже 2,6 мільярда гривень.


Найбільше надійшло податку на прибуток підприємств – 328,6 мільйона гривень, що складає 103,2 відсотка від планового показника та на 7,7 мільйона гривень або на 2,4 відсотка більше порівняно з січнем-липнем 2012 року. Збору за спеціальне використання води сплачено 37,4 мільйона гривень або майже 120 відсотків від запланованого, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природній для споживачів усіх форм власності – 2,3 мільйона гривень (124,1 відсотка), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 3,8 мільйона гривень (майже 191 відсоток).


Внесок запорізького бізнесу до держбюджету у липні склав практично 357 мільйонів гривень. Зокрема, податку на додану вартість сплачено 75,4 мільйона гривень, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства – 3,2 мільйона гривень, що на 3,6 відсотка більше сплати у липні 2012 року, від плати за спеціальне використання води надійшло 4,1 мільйона гривень, зростання порівняно з торішніми показниками у 2,2 разу, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 300 тисяч гривень, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 600 тисяч гривень, що майже втричі більше, ніж торік у липні.

Майже кожному 30-му кандидату на посади ГУ Міндоходів області відмовлено
14.08.2013 13:54
| просмотров: 5775

Майже кожному 30-му кандидату на посади ГУ Міндоходів області відмовлено

 

Протягом січня-липня 2013 року співробітники управління внутрішньої безпеки провели комплекс заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють здійсненню корупційних діянь та інших правопорушень працівниками ГУ Міндоходів у Запорізькій області під час службової діяльності.


Одним із профілактичних заходів є перевірка кандидатів на посади до ГУ Міндоходів області. З початку року проведено 147 перевірок кандидатів. Відносно 5 осіб прийнято рішення про відмову у призначенні.


Також з метою запобігання вчинення посадовими особами ГУ Міндоходів області та його територіальних органів корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, проведено 390 бесід та лекцій на антикорупційну тематику.


З початку року співробітники управління провели 97 службових перевірок, за результатами яких внесено керівникам ГУ Міндоходів області 73 подання щодо вжиття заходів з усунення причин та умов, що призвели до скоєння правопорушень з боку державних службовців. За допущені порушення до 66 співробітників застосовані заходи дисциплінарного впливу, у тому числі двох осіб звільнено. Про неприпустимість скоєння дій, які близько межують з протиправними, 60 співробітникам винесено офіційні застереження.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

 

Запорізьким платникам відшкодовано ПДВ "автоматом" вдвічі більше, ніж торік
14.08.2013 13:53
| просмотров: 5696

Запорізьким платникам відшкодовано ПДВ "автоматом" вдвічі більше, ніж торік

 

За сім місяців 2013 року в Запорізькому регіоні (без врахування показників СДПІ по обслуговуванню великих платників у м. Запоріжжі) платникам компенсовано податку на додану вартість в автоматичному режимі на загальну суму 90,3 мільйона гривень, що на 50 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це зазначила начальник Головного управління Міндоходів у Запорізькій області Людмила Балацька.


– Запорізькі підприємства, які претендують на відшкодування в автоматичному режимі, стабільно дотримуються встановлених для цього правил. Визначальні для цього критерії – забезпечення належного рівня заробітних плат, прозора та чесна діяльність. Саме завдяки цьому перелік "автоматичних" відшкодуванців у регіоні постійно зростає. Якщо минулого року він складався із дев'яти суб'єктів господарювання, то вже у цьому році 12 підприємств своєчасно отримують обігові кошти на свої рахунки в он-лайн режимі. Ця робота із платниками податку набула в ГУ Міндоходів області системного характеру, – підкреслила Людмила Балацька.


Всього у Запорізькій області за січень-липень 2013 року відшкодовано майже 180 мільйонів гривень, що більш ніж на 57 мільйонів гривень перевищує компенсацію за відповідний період 2012 року.


Крім того, проводиться у регіоні робота з упередження незаконно задекларованих сум ПДВ. З початку року фахівці ГУ Міндоходів у Запорізькій області виявили неправомірних заявок на загальну суму 14 мільйонів гривень.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Податок на прибуток підприємств
14.08.2013 13:52
| просмотров: 6524

Податок на прибуток підприємств


Підприємство з метою реклами своєї продукції здійснило її безоплатну роздачу. Як відобразити таку операції у декларації з податку на прибуток?


Відповідно до підпункту 138.10.3 статті 138 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при обчисленні об’єкта оподаткування до складу інших витрат підприємства включаються витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме - витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.


Як визначено статтею 1 Закону України «Про рекламу» від 03.06.1996  № 270/96-ВР (із змінами та доповненнями) заходи рекламного характеру – це заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.
    

Якщо платник податку на прибуток безоплатно надає товари (роботи, послуги), незалежно від статусу отримувача, дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається за звичайною ціною.


У разі здійснення безоплатної роздачі товарів (робіт, послуг) в рекламних цілях платник податку відображає дохід від реалізації таких товарів (робіт, послуг) з урахуванням звичайних цін, а їх собівартість включається до витрат на збут як витрати на рекламу.

 
     У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом МФУ від 28.09.11 №1213, дохід за операціями з безоплатної роздачі товарів (робіт, послуг) в рекламних цілях відображається у рядку 02 Декларації, а собівартість таких товарів (робіт, послуг) – у рядку 06.2 Декларації.

Податок на прибуток підприємств
14.08.2013 13:50
| просмотров: 6939

Податок на прибуток підприємств


Підприємство з метою реклами своєї продукції здійснило її безоплатну роздачу. Як відобразити таку операції у декларації з податку на прибуток?


Відповідно до підпункту 138.10.3 статті 138 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при обчисленні об’єкта оподаткування до складу інших витрат підприємства включаються витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме - витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.


Як визначено статтею 1 Закону України «Про рекламу» від 03.06.1996  № 270/96-ВР (із змінами та доповненнями) заходи рекламного характеру – це заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.
    

Якщо платник податку на прибуток безоплатно надає товари (роботи, послуги), незалежно від статусу отримувача, дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається за звичайною ціною.


У разі здійснення безоплатної роздачі товарів (робіт, послуг) в рекламних цілях платник податку відображає дохід від реалізації таких товарів (робіт, послуг) з урахуванням звичайних цін, а їх собівартість включається до витрат на збут як витрати на рекламу.

 
     У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом МФУ від 28.09.11 №1213, дохід за операціями з безоплатної роздачі товарів (робіт, послуг) в рекламних цілях відображається у рядку 02 Декларації, а собівартість таких товарів (робіт, послуг) – у рядку 06.2 Декларації.

Митниці Міндоходів оформлюють експорт зерна за спрощеною процедурою
14.08.2013 13:28
| просмотров: 5589

Митниці Міндоходів оформлюють експорт зерна за спрощеною процедурою


Міністерство доходів і зборів України приділяє підвищену увагу забезпеченню оперативного митного оформлення під час експорту зернових культур за спрощеною процедурою, особливо у період збору врожаю.


Зокрема, відповідним листом Міндоходів керівників митниць попереджено про персональну відповідальність за недотримання часових нормативів, передбачених статтею 255 Митного кодексу України, при здійсненні митного оформлення сільськогосподарської продукції. Наголошено, що заходи щодо виявлення та припинення порушень законодавства з питань здійснення державної митної справи суб‘єктами ЗЕД при проведенні ними експорту сільськогосподарської продукції, мають стосуватися виключно товарів «овочі» та «фрукти» (07 та 08 груп УКТЗЕД).


Нагадаємо, з моменту набрання чинності нового Митного кодексу України значно спростився порядок митного оформлення зернових культур. Це пов‘язано, насамперед, із скороченням переліку дозвільних документів, які контролюються митними органами.


На сьогодні експорт зерна здійснюється на загальних підставах. Жодних сертифікатів якості, сертифікатів походження, контрактів, засвідчених на біржі, при здійсненні експорту зерна митницями не вимагається. При здійсненні митного оформлення зерна контролюється лише підтвердження проведення фітосанітарного та радіологічного видів контролю.


Разом з тим, для підтвердження українського походження товару в країні експорту, необхідно отримати сертифікат про походження товару, що видається торгово-промисловими палатами в Україні. Зазначений документ, як правило, передається експортером іноземному контрагенту.


Фахівці Міндоходів у межах своєї компетенції готові співпрацювати із Торгово-промисловою палатою України та учасниками ринку у питанні спрощення процедури видачі сертифікатів походження, що підтверджують українське походження сільськогосподарської продукції. 

9 серпня - подання декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця
14.08.2013 13:27
| просмотров: 5850

9 серпня - подання декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця

Платники єдиного податку – фізичні особи–підприємці, віднесені до третьої та п’ятої груп, податкову декларацію за І півріччя 2013 року мають подати не пізніше 9 серпня.


Нагадуємо, платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).


Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. Тобто, останнім днем сплати суми податкового зобов’язання, зазначеної у податковій декларації буде – 19 серпня 2013 року.


Відповідна норма передбачена статтями 49, 57 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями). 

Починають діяти нові правила сплати податку на нерухомість
14.08.2013 13:27
| просмотров: 5508

Починають діяти нові правила сплати податку на нерухомість

Президент України Віктор Янукович підписав Закон „Про внесення змін до Податкового кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості”, який на початку липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні. 


Згідно із законом власники об’єктів житлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню, сплачуватимуть податок за 2013 рік у наступному - 2014 році. Водночас до 31 грудня поточного року власники можуть здійснити звірку даних на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості та про житлову площу таких об’єктів. Для цього потрібно звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації власника нерухомості.


Для зручності платників законом переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку нараховуватиметься пільга. Так, не сплачуватимуть податок власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 кв. м. Для власників будинків „пільгова площа” визначена у розмірі 250 кв. м., знову ж таки незалежно від того, якою кількістю будинків володіє особа. Якщо у власника є і квартира, і будинок загальною житловою площею до 370 кв. м., він також не сплачуватиме податок на нерухомість.


Якщо ж площа нерухомості перевищуватиме зазначені пільгові метри, то платити податок доведеться лише за ті квадрати, які перевищують визначений розмір.


Однак, наголошують фахівці Міндоходів, якщо об’єкти оподаткування використовуються власниками для одержання доходів, тобто надаються в оренду, лізинг або використовуються у підприємницькій діяльності, пільга на них не діє.

Міндоходів провело інвентаризацію в українських портах
14.08.2013 13:25
| просмотров: 5620

Міндоходів провело інвентаризацію в українських портах

Співробітники Міністерства доходів і зборів знайшли в українських портах 553 контейнери, термін перебування яких під митним контролем був вичерпаний. При цьому у 34% таких контейнерів відбулося псування товарів, а 7% «прострочених» контейнерів Іллічівського морського торговельного порту взагалі не вдалося відкрити через їх застарілість.


Такими є результати інвентаризації, яка була проведена працівниками Міндоходів в Одеському та Іллічівському морських торговельних портах, Іллічівському рибному порту та морському торговельному порту «Южний».


Перевірка була проведена у період з 8 по 22 липня 2013 року та стосувалася контейнерів, що перебувають на територіях портів понад 90 днів. Метою інвентаризації було встановлення кількості «прострочених» контейнерів, з’ясування характеру вантажів та прискорення процедури вивезення контейнерів з території портів.


Фахівці Міністерства виявили, що більшість контейнерів, що перевищили терміни перебування в портах, надійшли з-за кордону, а їх одержувачі з невстановлених причин не займаються процедурою декларування.


У деяких випадках під час проведення оглядів були виявлені факти невідповідності найменування товарів та їх ваги. Це може свідчити про наміри власників товарів здійснити митне оформлення з порушенням законодавства і подальшу відмову від цих намірів.

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 240,9 млрд. гривень
14.08.2013 13:24
| просмотров: 5939

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 240,9 млрд. гривень


За оперативними даними Міндоходів, за сім місяців поточного року до зведеного бюджету надійшло 240,9 млрд. грн. платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року бюджет отримав на 9,2 млрд. грн. більше.


До державного бюджету надійшло 189,1 млрд. грн., місцевих бюджетів – 51,8 млрд. гривень.


До загального фонду державного бюджету зібрано 180,8 млрд. грн. платежів, що на 8,1 млрд. грн. перевищує показник січня-липня 2012 року.


Адекватність темпів зростання платежів темпам росту економіки забезпечено завдяки заходам з детінізації економіки. Зокрема, темп росту платежів загального фонду державного бюджету, закріплених за податковими органами, у січні-липні 2013 року – 109,6 відс. при зменшенні виробництва промислової продукції за січень-червень на 5,3 відс., темп росту платежів, закріплених за митними органами, – 96,5 відс. при імпорті товарів у січні-липні – 87,2 відс., збільшення надходжень єдиного соціального внеску – на 6,7 відс. при зростанні фонду оплати праці у січні-червні 2013 року на 5 відсотків.


Платникам податків відшкодовано 33,5 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом 2012 року відшкодування податку збільшено на 24,2 відс. 

Плательщикам единого налога об учете доходов и расходов
14.08.2013 13:22
| просмотров: 6914

Плательщикам единого налога об учете доходов и расходов

Миндоходов напоминает, что плательщики единого налога первой и второй групп, а также плательщики единого налога третьей и пятой групп, которые не являются плательщиками НДС, ведут Книгу учета доходов. В Книге ежедневно, по итогам рабочего дня, отражаются полученные доходы.


Плательщики единого налога третьей и пятой групп, которые являются плательщиками НДС, ведут Книгу учета доходов и расходов.


Формы Книги учета доходов и Книги учета доходов и расходов утверждены приказом Минфина от 15.12.2011 г. № 1637.


Записи в указанных книгах осуществляются по итогам рабочего дня, в течение которого получен доход. В частности, указываются средства, поступившие на текущий счет плательщика или полученные наличными, сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности, бесплатно полученные товары (работы, услуги). В Книге учета доходов и расходов также указываются расходы, в частности, суммы оплаченных, приобретенных товаров (работ, услуг), выплаченной заработной платы, расходы на уплату ЕСВ.


Данные таких книг используются физическим лицом – предпринимателем для заполнения налоговой декларации.

Применение кассовых аппаратов в 2013 году
02.08.2013 09:30
| просмотров: 6481

Применение кассовых аппаратов в 2013 году


Каким образом с 2013 года осуществляется отчетность по применению регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов)?


С 2013 года органы Миндоходов (государственной налоговой службы) переходят на принятие информации с регистраторов расчетных операций в электронном виде.


То есть копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков будут формироваться на контрольной ленте в памяти кассового аппарата (РРО) или в памяти присоединенного к нему модема, и один раз в день этот отчет автоматически будет передаваться на сервер обработки информации органа государственной налоговой службы.

 


Как технически будет происходить внедрение электронной контрольной ленты?


Информация об использовании кассового аппарата будет передаваться в орган Миндоходов (государственной налоговой службы) не по электронной почте, как другая отчетность налогоплательщиков, а на базе технологии, разработанной Национальным банком Украины.

Замінено сертифікат центрального шлюзу приймання електронної звітності
02.08.2013 09:27
| просмотров: 6190

Замінено сертифікат центрального шлюзу приймання електронної звітності

У зв’язку з утворенням Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України замінено сертифікат центрального шлюзу приймання електронної звітності Міністерства доходів і зборів України.


Платникам, які використовують видані Акредитованим центром сертифікації при Міндоходів (та іншими АЦСК у відповідності до формату) електронні цифрові підписи та програмне забезпечення, для шифрування електронної звітності на центр обробки електронної звітності Міндоходів необхідно використовувати технологічний сертифікат «MINRD_otr.cer», який розміщено за посиланням http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro-ele/edina-adresa/

Запроваджено нові форми реєстраційних документів
02.08.2013 09:27
| просмотров: 6002

Запроваджено нові форми реєстраційних документів

З метою спрощення процедури отримання послуг електронного цифрового підпису від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД) запроваджено нові форми реєстраційних документів.


Одночасно інформуємо, що разом із новими формами реєстраційних документів віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД до 01 липня 2013 року будуть прийматись і форми попереднього зразка!


Нові форми реєстраційних документів ви можете завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за адресою http://www.acskidd.gov.ua

«  … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31