Запорізькі оперативники поповнили бюджет на 439 тис. гривень
19.09.2013 15:33
| просмотров: 5965

Запорізькі оперативники поповнили бюджет на 439 тис. гривень

 

За минулий тиждень завдяки повсякденній роботі оперативних співробітників ГУ Міндоходів області до бюджетів всіх рівнів надійшло 439 тисяч гривень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 6 кримінальних правопорушеннях, з яких 3 – за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

 

Сума збитків за  кримінальними правопорушеннями становить понад 10 млн. гривень. Із незаконного обігу вилучено  підакцизної групи товарів на суму 53 тис. гривень.

 

Оперативники ГУ Міндоходів області повідомляють

Крапки над "і" розставлені на особистих прийомах громадян в органах Міндоходів області
19.09.2013 15:32
| просмотров: 5795

Крапки над "і" розставлені на особистих прийомах громадян в органах Міндоходів області

 

За 8 місяців 2013 року посадові особи підрозділів ГУ Міндоходів у Запорізькій області провели 1027 особистих прийомів громадян. Найбільше на особистих прийомах до посадових осіб підрозділів Міндоходів у Запорізькій області звертались СПД-фізичні особи та СПД - юридичні особи відповідно 25,8% та 27,9% від загальної кількості усних звернень.

 

Актуальними на особистих прийомах були питання:

– оподаткування податку на доходи фізичних осіб – 260 звернень;

- оподаткування доходів підприємницької діяльності (єдиний податок, загальна система оподаткування) – 105 звернень;

-РРО та КОРРО – 104 звернень;

– плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) – 68 звернень.

 

За 8 місяців цього року посадові особи підрозділів ГУ Міндоходів у Запорізькій області провели 498 виїзних особистих прийомів громадян.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Більш ніж на третину поменшало звернень від запорізьких платників
19.09.2013 15:31
| просмотров: 6205

Більш ніж на третину поменшало звернень від запорізьких платників

 

Працівники ГУ Міндоходів у Запорізькій області проаналізували стан роботи щодо розгляду звернень громадян за 8 місяців поточного року.

За цей період до підрозділів ГУ Міндоходів у Запорізькій області надійшло 625 письмових звернень громадян, що на 180 звернень менше, ніж за відповідний період минулого року, з них: 623 заяв та дві скарги. Пропозицій не надходило.

 

 Результатами проведеного аналізу свідчать, що заявники зверталися до органів ГУ Міндоходів у Запорізькій області за отриманням податкової консультації індивідуального характеру, у відповідності до вимог ст.52 Податкового кодексу України, а це – 142 звернення.

– 182 звернення – з інформування про ухилення від сплати податків та здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації,

–        93 звернення – з проведення контрольно-перевірочної роботи.

 

Всього протягом 8 місяців цього року розглянуто 571 звернення, з них: 152 - вирішено позитивно, 371 - дано роз’яснено, 18 - визнано анонімним, 25 - надіслано за належністю, 1 - направлено до правоохоронних органів, 4 – звернення - повернуто авторам (відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян").

З 571 розглянутого звернення, 12 було направлено за дорученням на розгляд до регіональних органів Міндоходів Запорізької області. Знаходяться на виконанні 54 звернення громадян.

 

Всього за 8 місяців поточного року до підрозділів ГУ Міндоходів у Запорізькій області надійшло 26 колективних звернень, що складає 4,2% від загальної кількості. Повторних звернень до органів ГУ Міндоходів у Запорізькій області не надходило.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області

Зміни в діяльності туроператорів
19.09.2013 15:30
| просмотров: 5641

Зміни в діяльності туроператорів.

Туроператорам отведен год на выполнение квалификационных требований

Мининфраструктуры утверждены Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности, которые определяют исчерпывающий перечень организационных, квалификационных и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами хозяйствования, осуществляющими туроператорскую деятельность (приказ от 10.07.2013 г. № 465).

 

Документом предусмотрено, что лицензиатам, которые получили лицензию на осуществление туроператорской деятельности, до вступления в силу настоящего приказа, в течение года необходимо привести свою деятельность в соответствие с пп. 4.1 – 4.2 разд. IV данных Лицензионных условий, в частности:

– руководитель туроператора, его филиала, другого обособленного подразделения должен иметь высшее образование, подтвержденное дипломом, и стаж работы в сфере туризма не менее 3 лет, что подтверждается записями в трудовой книжке, или высшее образование в сфере туризма, подтвержденное соответствующим дипломом;

– руководителем туроператора, его филиала, другого обособленного подразделения туроператора, главным бухгалтером не может быть лицо, которому запрещено осуществлять этот вид хозяйственной деятельности или занимать руководящие должности по приговору суда, вступившего в законную силу, либо имеющее непогашенную судимость за совершение корыстных преступлений в этой сфере.

Операторам рынка пищевых продуктов будут не нужны некоторые разрешительные документы
19.09.2013 15:29
| просмотров: 5314

Операторам рынка пищевых продуктов будут не нужны некоторые разрешительные документы

5 сентября 2013 года Верховная Рада приняла Закон (на основе правительственного проекта № 2938) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка пищевых продуктов.

 

Закон направлен на упрощение деятельности субъектов хозяйствования, дерегуляцию предпринимательской деятельности, гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в части выдачи документов разрешительного характера.

 

В частности, Закон "О безопасности и качестве пищевых продуктов" дополнен положением, которое устанавливает, что производитель пищевой продукции - это юрлицо или ФЛП, осуществляющее деятельность с целью или без цели получения прибыли и в управлении которого находятся мощности, на которых осуществляется первичное производство, производство, ввод в обращение и/или обращение пищевых продуктов и/или других объектов санитарных мер, и которое отвечает за выполнение требований этого Закона и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов. К операторам рынка относятся физлица, если они осуществляют деятельность с целью или без цели получения прибыли и занимаются первичным производством, производством и вводом в обращение и/или обращением пищевых продуктов или других объектов санитарных мероприятий. Оператором рынка также считается агропродовольственный рынок.

 

Также проектом, на основе которого принят Закон, предполагалось исключить нормы относительно:

- сертификации продуктов питания, продовольственного сырья и питьевой воды, а также сопутствующих материалов, контактирующих с радионуклидами во время производства, хранения, транспортировки и реализации;

- сертификации продуктов пчеловодства, вывозимых за пределы Украины;

- свидетельства производителя о качестве: документа установленного образца, выдаваемого производителем в случае введения продукции в обращение и которым удостоверяется соответствие продуктов лова и пищевой продукции из них установленным законодательством и нормативными документами требованиям;

- аттестации производства субъектов хозяйствования, которые осуществляют переработку продуктов лова;

- контроля качества продуктов лова, пищевой продукции из них и сопутствующих материалов;

- аттестации на соответствие обязательным требованиям нормативно-правовых актов производства молока, молочного сырья и молочных продуктов.

 

Согласно документу требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов после их утверждения подлежат опубликованию в СМИ центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики.

ВР приняла два Закона относительно регистрации лиц как плательщиков налогов
19.09.2013 15:28
| просмотров: 5600

ВР приняла два Закона относительно регистрации лиц как плательщиков налогов

5 сентября 2013 года Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" относительно упрощения регистрации лиц как плательщиков налогов (правительственный проект № 2139).

Законом предусмотрена возможность представления заявления о добровольной регистрации как плательщика НДС и/или об избрании упрощенной системы налогообложения государственному регистратору как приложения к регистрационной карточке, подаваемой для проведения госрегистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя.

 

В органы государственной налоговой службы одновременно со сведениями регистрационной карточки на проведение госрегистрации юрлица и физлица - предпринимателя передается электронная копия заявления об избрании упрощенной системы налогообложения и/или заявления о добровольной регистрации как плательщика НДС, изготовленная путем сканирования, если такие заявления приложены к регистрационной карточке.

 

В этот же день принят Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно регистрации лиц как плательщиков налогов (правительственный проект № 2029).

Законом внесены изменения в установленный НК порядок представления регистрационного заявления о добровольной регистрации плательщика НДС и представления заявления об избрании упрощенной системы налогообложения.

 

Относительно порядка представления регистрационного заявления о добровольной регистрации плательщика НДС, то Законом дополнен существующий перечень способов представления регистрационного заявления в орган государственной налоговой службы, а именно:

- налогоплательщиком в электронной форме с соблюдением условия по регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством;

- госрегистратором электронную копию, изготовленную путем сканирования заявления, поданного юрлицом или физлицом - предпринимателем при государственной регистрации.

Относительно порядка представления заявления об избрании упрощенной системы налогообложения, то дополнен существующий перечень способов представления регистрационного заявления в орган государственной налоговой службы, а именно:

- государственным регистратором электронную копию, изготовленную путем сканирования заявления, поданного юрлицом или физлицом - предпринимателем при государственной регистрации.

Туроператорам отведен год на выполнение квалификационных требований
19.09.2013 15:28
| просмотров: 5618

Туроператорам отведен год на выполнение квалификационных требований

Мининфраструктуры утверждены Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности, которые определяют исчерпывающий перечень организационных, квалификационных и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами хозяйствования, осуществляющими туроператорскую деятельность (приказ от 10.07.2013 г. № 465).


Документом предусмотрено, что лицензиатам, которые получили лицензию на осуществление туроператорской деятельности, до вступления в силу настоящего приказа, в течение года необходимо привести свою деятельность в соответствие с пп. 4.1 – 4.2 разд. IV данных Лицензионных условий, в частности:

– руководитель туроператора, его филиала, другого обособленного подразделения должен иметь высшее образование, подтвержденное дипломом, и стаж работы в сфере туризма не менее 3 лет, что подтверждается записями в трудовой книжке, или высшее образование в сфере туризма, подтвержденное соответствующим дипломом;

– руководителем туроператора, его филиала, другого обособленного подразделения туроператора, главным бухгалтером не может быть лицо, которому запрещено осуществлять этот вид хозяйственной деятельности или занимать руководящие должности по приговору суда, вступившего в законную силу, либо имеющее непогашенную судимость за совершение корыстных преступлений в этой сфере.

Цінні папери
19.09.2013 15:27
| просмотров: 5871

Цінні папери

Исполнительная служба сможет взыскивать штрафы за нарушения на рынке ценных бумаг без решения суда?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№ 3166), которым предлагается внести изменения в ст. 11 Закона "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" относительно усовершенствования процедур взыскания штрафов, наложенных за нарушение законодательства. В пояснительной записке автор проекта отмечает, что по результатам рассмотрения дел о правонарушении на рынке ценных бумаг в 2012 г. НКЦБФР было наложено штрафов на общую сумму 48,79 млн. грн., из которых было оплачено в госбюджет 3,22 млн. грн.


Согласно проекту постановление о наложении санкций за правонарушение на рынке ценных бумаг в виде штрафа, принятое по результатам рассмотрения уполномоченными лицами НКЦБФР дела о нарушении законодательства на рынке ценных бумаг, является исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению государственной исполнительной службой в порядке, установленном Законом "Об исполнительном производстве". Такое постановление может быть обжаловано в суде.


Если в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления о наложении санкции в виде штрафа, такое постановление не было обжаловано, то НКЦБФР обращается в государственную исполнительную службу с заявлением о принудительном исполнении постановления о наложении санкций за правонарушение на рынке ценных бумаг в виде штрафа.


Действующая редакция ст.11 Закона устанавливает только, что решение НКЦБФР о наложении штрафа может быть обжаловано в суде, а в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней принудительное взыскание штрафов осуществляется на основании соответствующего решения суда по иску НКЦБФР.

Готівкові розрахунки. Патентування підприємницької діяльності.
19.09.2013 15:26
| просмотров: 6493

Готівкові розрахунки. Патентування підприємницької діяльності.

Підприємству була повернута фінансова допомога. Чи можна виплатити заробітну плату з такої готівки?

Відповідно до пункту 2.9 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», готівкова виручка  підприємств, у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, які виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).


 Тобто, обмежень щодо джерел надходження готівки, яку підприємства використовують на виплату зарплати нормативними документами не передбачено...

Проект постановления КМУ
19.09.2013 15:23
| просмотров: 6331

Проект постановления КМУ

Планируется установить возможность одновременных проверок различными контролирующими органами

На сайте Миндоходов обнародован проект постановления КМУ, согласно которому проверки субъектов хозяйствования могут осуществляться различными контролирующими органами одновременно. Это возможно в том случае, когда контролирующие органы и органы государственного финансового контроля запланировали проведение проверки одного и того же предприятия в отчетном периоде.


При этом проектом устанавливается, что планы проверок согласовываются до 20 числа последнего месяца текущего квартала с соответствующим органом Миндоходов.


Не позднее чем за десять дней до начала проведения плановой проверки территориальные органы Миндоходов информируют субъекта хозяйствования и органы государственного контроля о дате ее начала.


В случае невозможности по обоснованным причинам одновременного проведения органами государственного финансового контроля проверки, она проводится по согласию предприятия в согласованные с ним сроки при условии, что это не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности.

Суму узгодженого грошового зобов’язання можна сплатити шляхом пред'явлення для сплати фінансового ка
19.09.2013 15:22
| просмотров: 6163

Суму узгодженого грошового зобов’язання можна сплатити шляхом пред'явлення для сплати фінансового казначейського векселя

Платник податку може сплачувати суми будь-яких узгоджених грошових зобов’язань, що сплачуються до Держбюджету, шляхом пред'явлення для сплати  фінансового казначейського векселя (не раніше настання строку платежу, визначеного у векселі).


Позитивну різницю між сумою узгодженого податкового зобов’язання, яку платник бажає погасити векселем та сумою векселя, він доплачуватиме коштами.


Від’ємну різницю між сумою узгодженого податкового зобов’язання, яку платник бажає погасити векселем та сумою векселя, на підставі поданої ним відповідної заяви, він матиме право за бажанням  або отримати коштами, або отримати нові фінансові казначейські векселі.


При цьому, дата пред’явлення векселя до сплати може бути перенесена на будь-яку іншу дату, що настає за датою пред’явлення такого векселя до сплати, у межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

Право на бюджетне відшкодування суми ПДВ шляхом отримання фінансового казначейського векселя регламентовано Законом України від 04.07.2013р. №407-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів».


Порядок видачі, обігу, обліку та сплати за фінансовими казначейськими векселями затверджується Кабінетом Міністрів України.

Хто не є платником екологічного податку за транспортні засоби
19.09.2013 15:21
| просмотров: 6078

Хто не є платником екологічного податку за транспортні засоби

Перелік об’єктів оподаткування екологічним податком з 1 вересня ц.р. доповнено новим – за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (далі – екологічний податок за транспортні засоби).


Крім того, визначено перелік осіб, які звільняються від сплати екологічного податку.


Зокрема, особи, які придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів, не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.


Тобто, у разі, якщо особою придбано транспортний засіб після 1 вересня 2013 року у особи, яка придбала цей транспортний засіб та в установленому порядку зареєструвала його в Україні до 1 вересня 2013 року, то екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів не сплачується.


Водночас, платниками екологічного податку за транспортні засоби є особи, які:

 ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту;

 здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;

 придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 Кодексу, а саме, у осіб які ввезли на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей.

Опитування щодо діючого інструментарію надання пропозицій
19.09.2013 15:20
| просмотров: 6229

Опитування щодо діючого інструментарію надання пропозицій


Шановні платники податків!


Міністерство доходів і зборів України розпочало он-лайн опитування щодо діючих інструментів надання пропозицій по удосконаленню податкового законодавства та їх недоліків. Анкета із відповідними питаннями розміщена на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у розділі «Опитування».


Пропонуємо долучитися до процесу удосконалення інструментарію надання пропозицій, що потребують законодавчого врегулювання, шляхом прийняття участі у зазначеному опитуванні.

З початку року найманим робітникам виплачено 804,7 млн. грн. заборгованої зарплати
19.09.2013 15:19
| просмотров: 5771

З початку року найманим робітникам виплачено 804,7 млн. грн. заборгованої зарплати

За сім місяців поточного року наймані працівники отримали 804,7 млн. грн. заборгованої зарплати, а бюджет - 171,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Таких результатів вдалося досягти під час заслуховувань керівників підприємств-боржників на засіданнях спеціальних комісій за участі працівників Міндоходів та органів місцевої влади.


Крім того членам комісій вдалося переконати понад 47,8 тис. суб’єктів господарювання підвищити зарплату своїм працівникам. Внаслідок цього бюджет отримав додаткових 85,5 млн. гривень.


Фахівці Міндоходів запевняють, що і надалі жорстко контролюватимуть дотримання роботодавцями норм виплати заробітної плати робітникам у розмірах, не менших ніж це передбачено законодавством.


До речі, багато платників податків саме через низький рівень заробітної плати не можуть претендувати на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Відповідно до критеріїв для ПДВ-автомату, середня зарплата має перевищувати мінімальний рівень не менш ніж у 2,5 раза. Однак для платників цей пункт неподоланний.


 Наприклад, лише за результатами опрацювання декларацій за червень 2013 року цьому критерію не відповідали майже 1,4 тис. платників з 1,8 тис., які подали заявки на відшкодування.

Адміністрування єдиного соціального внеску у вересні здійснюватиме Пенсійний фонд
19.09.2013 15:19
| просмотров: 5883

Адміністрування єдиного соціального внеску у вересні здійснюватиме Пенсійний фонд


Для забезпечення своєчасних пенсійних виплат за вересень Міндоходів та Пенсійний фонд України домовилися про подовження виконання останнім функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Відповідний лист розміщено на веб-порталі Міндоходів http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/listi/62812.html.


Всі процедури щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників у вересні здійснюватиме Пенсійний фонд. Саме на його адресу потрібно до 20 вересня 2013 року надсилати звіти про суми нарахованого соцвнеску. 


Нагадуємо, що функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Міндоходів покладено Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.

На кордоні з Євросоюзом з’являться три міжнародні пункти пропуску
19.09.2013 15:18
| просмотров: 5800

На кордоні з Євросоюзом з’являться три міжнародні пункти пропуску

Три пункти пропуску на українсько-румунському кордоні отримають статус міжнародних. Проект відповідної міжурядової угоди  був підтриманий сьогодні на засіданні  Кабінету Міністрів України.


У документі, зокрема, йдеться про пункти у Чернівецькій області: «Красноїльськ – Вікову де Сус», «Руська – Ульма» і «Дяківці – Раковець».


«Після реалізації цього проекту Україна матиме три сучасні пункти пропуску, побудовані за останнім словом техніки. Це, в свою чергу, створить комфортні умови для перетину кордону нашими громадянами», - підкреслив Міністр доходів і зборів Олександр Клименко, представляючи проект угоди на засіданні Уряду.


Передбачається, що зміна статусу надасть змогу залучити фінансування з Євросоюзу для проведення масштабної реконструкції цих пунктів. Після цього їхня пропускна спроможність суттєво зросте, що має активізувати економічний та культурний обмін між прикордонними регіонами України та Румунії.

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування з 4 кварталу 2013 року подається не пізніше 1
19.09.2013 15:17
| просмотров: 5979

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування з 4 кварталу 2013 року подається не пізніше 13 вересня 2013 року


Суб’єкти господарювання, які є платниками інших податків і зборів  відповідно до норм Податкового кодексу України, можуть прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючих органів не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.


Тобто, фізичним особам – підприємцям  для переходу на сплату єдиного податку з 4 кварталу 2013 року необхідно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше13 вересня 2013 року.      

         

Відповідна норма визначена ст.298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Україна налаштована реалізувати увесь потенціал поглибленої співпраці з ЄС, - Міністр О.Клименко
19.09.2013 15:15
| просмотров: 5932

Україна налаштована реалізувати увесь потенціал поглибленої співпраці з ЄС, - Міністр О.Клименко

Реалізація митних та податкових реформ, передбачених Угодою про Асоціацію з Європейським Союзом, сьогодні є серед основних пріоритетів у діяльності Міністерства доходів і зборів України. Про це Міністр Олександр Клименко повідомив  під час зустрічі з Головою Всесвітньої федерації палат Міжнародної торгової палати, Президентом ТПП Словаччини Петером Мігоком.


„Ми налаштовані реалізувати увесь потенціал поглибленої співпраці з ЄС. Міністерство працює над удосконаленням та спрощенням податкового та митного законодавства, адаптацією його до принципів і директив ЄС та норм ВТО”, – підкреслив  Олександр Клименко.


Серед пріоритетів порядку денного у митному співробітництві з ЄС Міністр назвав створення безперешкодних умов для ведення міжнародної торгівлі, зокрема запровадження інституту Уповноваженого економічного оператора. Значну увагу Міністерство також  приділяє побудові ефективної системи аналізу ризиків для боротьби з правопорушеннями, розвитку митної інфраструктури, відкриттю нових пунктів пропуску на кордоні з ЄС.


Петер Мігок зі свого боку підтримав євроінтеграційні наміри України та  відзначив ефективну діяльність Міністерства доходів і зборів України у сфері адміністрування податкових платежів і митних зборів. Разом з тим голова  Всесвітньої федерації палат закликав до посилення заходів щодо протидії тіньової економіки, оскільки саме вона безпосередньо  впливає на конкурентоспроможність держави.


„Податки повинні платити усі, оскільки ті, хто не платить   - руйнують бізнес чесних підприємців. Ми готові допомогти Україні у створенні ефективної системи, яка б сприяла залученню коштів до державної казни. У свою чергу, така прозора система якнайкраще б стимулювала іноземних інвесторів вкладати в Україну та, що найголовніше, діяльність вітчизняних підприємств”, – зазначив Петер Мігок.


Особлива увага під час зустрічі була приділена питанню сертифікації походження товарів. За словами Олександра Клименка, всі зміни, які прийматимуться у цій системі, повинні бути орієнтовані, перш за все, на інтереси платників податків. Міндоходів готове до співпраці з учасниками ринку та Торгово-промисловою палатою України у питанні спрощення процедури видачі таких сертифікатів. 

С початку року на „Пульс” зателефонували понад 3,4 тис. громадян
19.09.2013 15:15
| просмотров: 5938

С початку року на „Пульс” зателефонували понад 3,4 тис. громадян

Антикорупційний сервіс Міндоходів за вісім місяців поточного року опрацював звернення понад 3,4 тис. громадян. З питаннями щодо податкової тематики звернулися майже 3 тис. заявників, митною справою цікавилося 496 платників.

Як і раніше, у переважній більшості наші громадяни  використовують „Пульс” для з’ясування питань щодо організації роботи органів Міндоходів. Цієї тематики стосувалися майже 1,4 тис. звернень.


Особливостями реєстрації платником ПДВ цікавилися 174 громадян, з приводу перевірок суб’єктів господарювання звернулися 170 платників.


Про проблеми, які виникли при поданні звітності та реєстрації податкових накладних, повідомили 942 заявника, а про затримку митного оформлення товарів – 269. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 142 звернення, або 4% від загальної кількості звернень.


95 відсотків усіх звернень вже опрацьовано та поінформовано про результати заявників.


Нагадаємо, що поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Міністерства доходів і зборів, оперативно вирішити суперечливі запитання, які виникають у сфері адміністрування податків та під час здійснення митного контролю та митного оформлення можна за телефоном (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

15 % от операций с офшорами хотят отправить в Пенсионный фонд
19.09.2013 15:14
| просмотров: 5157

15 % от операций с офшорами хотят отправить в Пенсионный фонд

Проектом № 3125 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить новый общегосударственный сбор - сбор с операций с нерезидентами, имеющими офшорный статус. Согласно проекту плательщиками сбора являются субъекты хозяйствования (кроме бюджетных учреждений), осуществляющие оплату товаров (работ, услуг) или осуществляющие другие платежи в пользу (на счет) нерезидентов, имеющих офшорный статус, осуществляют расчеты через таких нерезидентов или через их банковские счета (в том числе на счета нерезидента , которые ведутся в национальной валюте), независимо от того, осуществляется ли такая оплата (в денежной или иной форме) непосредственно или через других резидентов или нерезидентов .


Ставка сбора составляет 15 % от суммы платежа, выплачиваемой в пользу (на счет) нерезидента, имеющего офшорный статус.


Сбор уплачивается (перечисляется) в бюджет при перечислении средств в пользу (на счет) нерезидентов, имеющих офшорный статус. Банки и другие финансовые учреждения принимают платежные документы на перечисление средств только при условии одновременного представления расчетного документа на перечисление этого сбора в бюджет. Если плательщик сбора неправильно определил в расчетном документе сумму денежного обязательства по уплате этого сбора в бюджет, банки и другие финучреждения не имеют права принимать платежные документы на перечисление средств до момента, когда плательщик сбора предоставит расчетный документ с правильно исчисленной суммой сбора.

Кроме того, проектом определяются критерии по каким государство (территория) могут быть отнесены к перечню офшорных зон, а именно, если они отвечают хотя бы одному критерию:

- нулевой уровень налогообложения;

- ограниченный доступ к налоговой информации;

- наличие особых режимов или льгот для нерезидентов.


Также определено, что для целей налогообложения к нерезидентам, которые имеют офшорный статус, относятся нерезиденты, зарегистрированные на территории Республики Кипр. Депутаты считают, что существующий перечень офшорных зон не содержит ряд государств, в которых введены существенные налоговые преференции или нулевой уровень налогообложения.


Проектом предлагается расширить и детализировать перечень расходов, которые не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли предприятия. Так, в состав расходов не включаются в полном объеме расходы, понесенные ( начисленные) в отчетном периоде в связи с приобретением у нерезидента, имеющего оффшорный статус, консультационных, инженерных, юридических (в том числе адвокатских), бухгалтерских, агентских , брокерских, комиссионных, доверительных, аудиторских, актуарных услуг, услуг по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставлению информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем.


Отметим, депутаты также зарегистрировали еще один проект № 3126 согласно которому сбор с операций с нерезидентами, имеющих оффшорный статус, в полном объеме направляется на компенсацию дефицита средств Пенсионного фонда Украины для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в связи с перечислением страховых взносов в накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного, а также на обеспечение повышения размера пенсий в связи с индексацией и перерасчетом пенсий. Предполагается, что оба закона, в случае их одобрения, вступят в силу с 1 января 2014 г.

До уваги платників податків!
19.09.2013 15:13
| просмотров: 6139

До уваги платників податків!

Документи, які набрали чинності з 01.09.2013:

Постанова від 06.06.2013 N 210, Національний банк

"Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою"

Закон від 04.07.2013 N 422-VII, ВР України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм"

Закон від 04.07.2013 N 408-VII, ВР України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення"

Приватним підприємцям
19.09.2013 15:12
| просмотров: 6503

Приватним підприємцям

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи здійснює діяльність в декількох місцях та має найманих працівників. Чи потрібно реєструвати додаткові книги обліку доходів?

Відповідно до пп.296.1.1 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.


Форми Книги обліку доходів (далі – Книга) та порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.11р № 1637 (далі – наказ №1637). До того ж нормами Податкового кодексу України та Наказу №1637 не передбачено ведення Книги окремо найманими працівниками фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку.


У разі використання найманих працівників фізичної особи – підприємці в графі 2 Книги, за підсумками робочого дня, зазначають суму , яку отримали наймані працівники протягом робочого дня.


Таким чином, підприємець – єдинник заводить одну Книгу, яку заповнює самостійно та зберігає безпосередньо у себе.

Перевірте правильність рахунків зі сплати податку на прибуток!
19.09.2013 15:08
| просмотров: 6442

Перевірте правильність рахунків зі сплати податку на прибуток!

Міністерство доходів та зборів повідомляє, що платники податків, які сплатили помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року, можуть виправити  ситуацію та уникнути заборгованості перед бюджетом. Для цього необхідно подати до податкового органу за місцем реєстраціїзаяву про переведення сплаченої суми  зазначених внесків на нові коди Класифікації доходів бюджету, що призначені для сплати авансових внесків з податку на прибуток.

Консультативна пошта з податку на прибуток
19.09.2013 15:05
| просмотров: 5483

Консультативна пошта з податку на прибуток

Платники податків у разі виникнення проблемних питань щодо адміністрування податку на прибуток можуть надсилати їх на електронні адреси rbolila@minrd.gov.uaitrigub@minrd.gov.ua

У липні кількість платників ПДВ зросла більш ніж 2,3 тис. осіб
19.09.2013 15:05
| просмотров: 5430

У липні кількість платників ПДВ зросла більш ніж 2,3 тис. осіб

У липні поточного року платниками податку на додану вартість зареєструвалося понад 2,3 тис. осіб, видано майже 3,7 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію платника.


Загалом, за статистикою Міндоходів, на 1 серпня 2013 року в Україні зареєстровано 244,3 тис. платників ПДВ. Це майже на 10 тис. перевищує показник відповідного періоду минулого року. На 1 серпня 2012 року нараховувалося 234,4 тис. платників.


Нагадаємо, що фахівцями Міндоходів розроблено законопроект, яким спрощуються процедури реєстрації платниками податків. Законопроект підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України.


Так, зокрема, ініціюється скорочення з 3-х днів до 1-го строк повідомлень банками та іншими фінустановами Міністерства про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік або відмову в цьому.


У проекті також передбачено оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про взяття суб’єктів господарювання на облік в Міндоходів, їх реєстрацію як платників ПДВ та єдиного податку, а також скасування необхідності отримання таких свідоцтв за рахунок отримання витягу із відповідного реєстру

Обчислення та сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу
19.09.2013 15:04
| просмотров: 5902

Обчислення та сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що визначені як об’єкти оподаткування, є платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу.


Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234  Податкового кодексу України.


Збір сплачується юридичними та фізичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.


Платники збору зобов'язані при першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, -  відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.


У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.


Водночас, слід зазначити, що від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби:

- будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів,

- дитячих будинків-інтернатів,

- пансіонатів для ветеранів війни і праці,

- геріатричних пансіонатів,

- реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, за умови, що зазначені установи фінансуються з державного та місцевого бюджетів.


До переліку звільнених включаються також легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.


У разі зміни власника транспортних засобів з вищезазначених організацій на будь-якого іншого, їх нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених розд. VII (статті 231-239) ПКУ

Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається не пізніше 20 вересня 2013 року
19.09.2013 15:03
| просмотров: 5937

Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається не пізніше 20 вересня 2013 року

Останнім днем подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску є 20 вересня 2013 року. На цьому увагу платників єдиного внеску звертають Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України у своєму Листі від 30.08.2013 року № 1094/99-99-17-03-01-18.


Водночас, повідомляємо, що до 30 вересня 2013 року адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює Пенсійний фонд України

Заказчиков строительства объектов на Евробаскет-2015 хотят освободить от земельного налога
19.09.2013 15:03
| просмотров: 5417

Заказчиков строительства объектов на Евробаскет-2015 хотят освободить от земельного налога

На период строительства ряда объектов в рамках подготовки к Евробаскету-2015 документы на земельные участки (свидетельство на право постоянного пользования земельным участком) оформляются на заказчика строительства - государственное или коммунальное предприятие, у которого возникает налоговое обязательство по уплате земельного налога. В связи с тем, что налог на землю начисляется по каждому земельному участку с момента получения государственного акта на право постоянного пользования земельным участком и отсутствием финансирования, у предприятия возникает задолженность перед местными бюджетами по уплате налога и необходимость уплаты штрафных санкций.


В связи в этим Кабмин проектом № 3124 предлагает дополнить Раздел 6 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса пунктом 6 согласно которому освобождаются от уплаты земельного налога государственные и коммунальные предприятия, которые являются заказчиками строительства за счет государственных средств объектов, определенных Кабинетом Министров Украины для подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2015 по баскетболу, за земельные участки, выделенные под строительство таких объектов, на период их строительства. 

В Украине подорожали сигареты и алкоголь
19.09.2013 15:01
| просмотров: 5416

В Украине подорожали сигареты и алкоголь

 С 1 сентября в Украине вступили в силу новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия.

3 июля Кабмин принял постановление об акцизных марках нового образца, а также повысил их стоимость в 2,6 раза.

Новые марки отличаются графическим дизайном и цветовой гаммой. Каждая марка имеет графический защитный элемент, который содержит информацию в закодированном виде, пишут Вести.


Из-за усиления защиты новых образцов акцизных марок их стоимость выросла: на алкогольные напитки — до 0,27 гривны за 1 шт., табачные изделия — 0,142 гривны за 1 шт. Таким образом, обоснованным является увеличение стоимости одной бутылки напитка на 0,167 гривны, одной пачки табачных изделий — на 0,087 гривны, рассказали в Министерстве доходов.

КМУ предлагает продлить предельный срок представления годовой финотчетности
19.09.2013 15:01
| просмотров: 5046

КМУ предлагает продлить предельный срок представления годовой финотчетности

Кабмин разработал проект постановления, согласно которому предлагается продлить срок представления годовой финансовой отчетности, в том числе составленной по МСФО, до 28 февраля года, следующего за отчетным. До внесения изменений отчетность подается до 9 февраля.


Согласно проекту кредитные союзы и предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по управлению активами (группа 64.3 КВЕД ДК 009:2010), должны перейти на составление отчетности по МСФО с 1 января 2015 года. А для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (раздел 66 КВЕД ДК 009:2010), дата такого перехода не изменилась.


Институты совместного инвестирования будут составлять финансовую отчетность с учетом особенностей, установленных в соответствии с Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования».


Кроме того, внесен ряд изменений в Стратегию применения международных стандартов финансовой отчетности в Украине от 24.10.2007 г. № 911-р.


Проект постановления опубликован на сайте Минфина для обсуждения, направления замечаний и предложений.

«  … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31