Энергодар 1ДФ
30.05.2015 13:08
| просмотров: 6365

Энергодар

 

Який порядок  проведення коригувань у Податковому розрахунку 1ДФ? Енергодар

 

Коригування поданого і прийнятого податкових розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 13:01
| просмотров: 6613

Энергодар

Ким завіряється Податковий розрахунок 1 ДФ? Енергодар

 

Податковий розрахунок на останній сторінці завіряється:

- для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою (за наявності);

- для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою (за наявності).

У полі "Дата подання" проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб контролюючого органу про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, ініціали, прізвище).

 Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:59
| просмотров: 6771

Энергодар

 

Який порядок відображення відомостей у розділі ІІ Податкового розрахунку 1ДФ? Енергодар

 

У рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються.

Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:55
| просмотров: 6286

Энергодар

Який порядок заповнення ознаки податкової соціальної пільги? Енергодар


У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

ЭнергодарЭнергодар 1ДФ
30.05.2015 12:51
| просмотров: 6150

Энергодар

Скільки рядків  необхідно заповнювати у Податковому розрахунку щодо кожної  фізичної особи? Енергодар

 

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 Порядку.

Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:47
| просмотров: 6336

Энергодар

Який порядок відображення  у Податковому розрахунку  1ДФ сум нарахованих та виплачених доходів? Енергодар

 

У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:43
| просмотров: 6502

Энергодар

Яким способом надається Податковий розрахунок 1ДФ? Енергодар


Податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких способів: - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством; - на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації; - на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Энергодар


Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:39
| просмотров: 6533

Энергодар

До якого органу ДФС надається Податковий розрахунок за формою 1ДФ? Енергодар


  Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

Энергодар


Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:35
| просмотров: 6197

Энергодар

Який порядок надання Податкового розрахунку за формою 1ДФ? Енергодар.

 

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Энергодар

Энергодар 1ДФ
30.05.2015 12:33
| просмотров: 6310

Энергодар

Які категорії платників надають  органам  державної фіскальної служби  Податковий розрахунок 1ДФ? Енергодар

 

Дія цього Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку за формою 1ДФ (затверджений наказом Міністерства фінансів України 13 січня 2015 року N 4) поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів - юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений пунктом 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу. 

Энергодар

Энергодар Порядок реєстрації філією податкових накладних
30.05.2015 11:46
| просмотров: 6148

Энергодар

Про порядок реєстрації філією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Енергодар 


Починаючи з 1 січня 2015 року, складання податкових накладних/розрахунків коригування здійснюється за формою і в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 957). Енергодар

Энергодар Від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території Ук
30.05.2015 11:41
| просмотров: 6210

Энергодар

Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України окремих лікарських засобів та медичних виробів. Енергодар

З 07.05.2015 набрав чинності Закон України від 09 квітня 2015 року  № 332-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів» (далі – Закон № 332).

Законом № 332 доповнено підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) пунктом 38.

Энергодар Податкова декларація про майновий стан і доходи у разі відсутності протягом звітного року
29.05.2015 17:32
| просмотров: 6285

Энергодар

Чи повинні подавати фізичні особи – підприємці податкову декларацію про майновий стан і доходи у разі відсутності протягом звітного року доходів від господарської діяльності? Енергодар

Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” внесено зміни до п.49.2 ст.49 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) у частині подання платниками податків податкових декларацій за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ. Энергодар

Энергодар Можливість отримати витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
29.05.2015 17:17
| просмотров: 6426

Энергодар

Постачальники мають можливість отримати витяг з Єдиного реєстру податкових накладних про складені ними податкові накладні. Енергодар

Відповідно до п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1246), постачальник (продавець) складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Энергодар Порядок сплати ПДВ
29.05.2015 17:14
| просмотров: 5927

Энергодар

Порядок сплати ПДВ до бюждету з 01.01.2015 року. Енергодар

З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71), які набрали чинності 01.01.2015, система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно (п. 35 підр. 2 розд. ХХ ПКУ):

- до 1 липня 2015 року (або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України (далі – рішення ВРУ) про скорочення терміну перехідного періоду відповідно до п. 7 Прикінцевих положень Закону № 71) – у тестовому режимі;

- з 1 липня 2015 року – на постійній основі.

Энергодар

Энергодар Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності
29.05.2015 17:09
| просмотров: 6585

Энергодар

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності з 01.01.2015. Енергодар 

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» який набрав чинності з 01.01.2015, внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), зокрема встановлено граничні розміри орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі – орендна плата) для всіх категорій земельних ділянок. Енергодар

Энергодар Платнику єдиного податку потрібен витяг з реєстру платників єдиного податку
29.05.2015 17:07
| просмотров: 5792

Энергодар

Якщо підприємцю - платнику єдиного податку потрібен витяг з реєстру платників єдиного податку. Енергодар 

 

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку

Державний фіскальний орган веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

Энергодар Оподаткування поворотної фінансової допомоги
29.05.2015 17:03
| просмотров: 6231

Энергодар

Оподаткування поворотної фінансової допомоги у юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи 

 

Доходом платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи - є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Энергодар-Новий звіт з ЕСВ
29.05.2015 16:57
| просмотров: 6389

Энергодар

Новий звіт з ЕСВ вперше подається за травень 2015 року 

 

30 квітня 2015 року набув чинності «Порядок формування та подання страхувальниками звіту шодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затверджений наказом МФУ від 14.04.2015 № 435, який встановлює порядок, строки подання зазначеного звіту до фіскальних органів та його форму. 

Энергодар-базовий норматив відрахування держдивідендів
29.05.2015 16:56
| просмотров: 6367

Энергодар

Встановлено базовий норматив відрахування держдивідендів

 

Кабінет Міністрів України Постановою від 22.04.2015 року № 241 затвердив базовий норматив  відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році у розмірі 50 % (Постанова опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» від 08.05.15 №82).

Энергодар-Податкова декларація з податку на нерухоме майно
29.05.2015 16:50
| просмотров: 6375

Энергодар

Затверджена Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Міністерством Фінансів України наказом від 10.04.2015 N 408 затверджено форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

Порядок подання зазначеної декларації до контролюючого органу визначено ст. 266 розд. XII Податкового кодексу.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 квітня 2015 р. за N 479/26924 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Энергодар-Податкова декларація з транспортного податку
29.05.2015 16:48
| просмотров: 6213

Энергодар

Затверджена Податкова декларація з транспортного податку

 

Міністерством Фінансів України наказом від 10.04.2015 N 415 затверджено форму Податкової декларації з транспортного податку.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування/

Порядок подання зазначеної декларації до фіскального органу визначено ст. 267 Податкового кодексу України.

Энергодар-рентна плата за використання води
29.05.2015 16:46
| просмотров: 6639

Энергодар

Коли сплачується рентна плата за використання води

 

Суб'єкти господарювання, які використовують воду для господарсько-питних потреб, є платниками рентної плати за спеціальне використання води .

Не сплачують рентну плату тільки ті водокористувачі, зокрема, юридичні особи, фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку, що використовують воду  для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб. А саме: використовують воду в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду, у т. ч. і для господарських потреб, є платником рентної плати.

Зазначена норма роз’яснена листом ДФС України  від 03.03.2015 р. № 4466/6/99-99-15-04-01-15.

12 мільйонів гривень військового збору
28.05.2015 11:50
| просмотров: 6691

Енергодар. Більш ніж 12 мільйонів гривень військового збору

зібрала Енергодарська ОДПІ на потреби української армії

 

Суб’єкти господарювання міста та районів майже за 5 місяці 2015 року перерахували до загального фонду Державного бюджету 12,9 млн. грн. військового збору. В тому числі енергодарськи платники поповнили державну скарбницю на – 11,9 млн.грн,

«У нелегкий час, держава і кожен громадянин повинні згуртуватися і як ніколи усвідомлювати, що лише разом ми зможемо відстояти свою національну ідентичність. Усі громадяни хтось більшою, а хтось меншою мірою повинні допомагати. Такий відсоток відрахувань не стане величезною втратою, а копійка до копійки складе мільйони  фінансової допомоги: нашим захисникам», −  наголосив начальник Енергодарської ОДПІ – Євген Обухов.

 

 

Енергодарська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області

270 тис. гривень сплатили до Енергодарської ОДПІ користувачі надрами
28.05.2015 11:39
| просмотров: 5939

Енергодар. Майже 270 тис. гривень сплатили до Енергодарської ОДПІ користувачі надрами

 

З початку року до Енергодарської ОДПІ платники збору за користування надрами перерахували 269,6 тис. грн., в тому числі до державного бюджету – 202,4 тис. грн., та 67,2 до місцевих бюджетів.

В Енергодарській ОДПІ зареєстровано 35 платників плати за користування надрами.

Сума збору за спеціальне використання води
28.05.2015 11:36
| просмотров: 5937

Енергодар. Сума збору за спеціальне використання води

 Енергодарській ОДПІ склала майже 86 млн. гривень

 

Саме стільки коштів майже за 5 місяців поточного року перерахували водокористувачі Енергодарської ОДПІ. В тому числі до державного бюджету надійшло 42,9 млн. грн. і стільки ж до місцевих бюджетів.

Всього в Енергодарській ОДПІ  зареєстровано майже 160 платників по збору за спеціальне використання води.

Якщо декларація з акцизного податку подана без додатку 6
08.05.2015 16:53
| просмотров: 6395

Енергодар

 Якщо декларація з акцизного податку подана без додатку 6, як виправити помилку?


Відповідно до п.46.1 ст.46 Податкового Кодексу України та ст.1 розділу ІІ Порядку заповнення та подання Декларації з акцизного податку, затвердженого наказом ДФС України від 23.01.015 №14 (далі Порядок) декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 глави 2 розділу II Кодексу та додатки до неї є її невід'ємною частиною. Статтею 2 розділу І Порядку визначено, що суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, заповнюють та подають лише розділ Ґ та додаток 6 до Декларації.

Звітність для платників акцизного податку
08.05.2015 16:01
| просмотров: 6177

Яка звітність передбачена для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібний продаж підакцизних товарів?


Форму Декларації акцизного податку та Порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі Порядок).

Щодо оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців, отриманих у вигляді грошового забе
07.05.2015 13:05
| просмотров: 5792

Щодо оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців, отриманих у вигляді грошового забезпечення та грошової компенсації суми військового збору


Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього пункту та п. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

  Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

РРО - Щодо порядку проведення розрахунків у системі електронної торгівлі
07.05.2015 13:01
| просмотров: 5949

Щодо порядку проведення розрахунків у системі електронної торгівлі


Відповідно до ст. 2 Закону України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон) розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу).

« ‹ 2 3  »
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31