Податок на доходи фізичних осіб
| просмотров: 6631

Податок на доходи фізичних осіб


При якому розмірі  заробітної плати у 2013 році  застосовуються податкові соціальні пільги?


Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Враховуючи вищезазначене,  з 1 січня 2013  року розмір доходу у вигляді заробітної плати, що дає право  на одержання податкових соціальних пільг,   становить 1610 грн.  на  місяць.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1  статті 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

 


Який розмір   податкових  соціальних  пільг встановлений  у 2013 році?


Згідно з положеннями Податкового  кодексу  України  платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

- по пп. 169.1.1.  Податкового кодексу України  - для будь-якого платника податку – 573 грн.50 коп. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.2.  Податкового кодексу України  - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину  - 573 грн.50 коп. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України -  860 грн.25 коп. на місяць – (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ).

- по пп. 169.1.4.  Податкового кодексу України – 1147 грн. 00 коп. на місяць - (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ).

 


Які категорії громадян  мають право застосовувати  податкову соціальну пільгу у розмірі 573 грн.50 коп. на місяць?


Згідно з пунктом 169.1   Податкового кодексу України  податкова соціальна пільга  у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року застосовується  для будь-якого платника податку та  для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину.

 


Які категорії громадян  мають право застосовувати  податкову соціальну пільгу у розмірі  860 грн.25 коп.  на місяць?


Згідно з пунктом 169.1   Податкового кодексу України  податкова соціальна пільга   у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту застосовується  для  платника податку, який:

-  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

-  утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

-  є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

-  є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

-  є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

-  є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

-  є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту.

 


Які категорії громадян  мають право застосовувати  податкову соціальну пільгу у розмірі  1147 грн. 00 коп.  на місяць?


Згідно з пунктом 169.1   Податкового кодексу України  податкова соціальна пільга   у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту застосовується  для  платника податку, який:

-  Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

-  учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-  колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

-  особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

-  особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

 


Який порядок надання   податковими агентами   Податкового  розрахунку за формою №1ДФ?

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений  наказом ДПА України  від   24.12.2010, № 1020 (далі Порядок 1020).

 Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

 


Чи можливо виправити помилки у наданому Податковому розрахунку 1ДФ до закінчення терміну  його подання?


Якщо до закінчення терміну подання податкового розрахунку податковий агент виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період податковому розрахунку, він зобов'язаний подати новий податковий розрахунок. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше поданий податковий розрахунок скасовується.

 

 

До якого  територіального органу Міндоходів  подається Податковий розрахунок 1ДФ?


Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи - податкового агента. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.


Який порядок  заповнення  у Податковому розрахунку 1ДФ реквізита "Працювало у штаті"?

Згідно з пунктом 3 Порядку 1020  у реквізиті  "Працювало у штаті"  проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.


Який порядок  заповнення  у Податковому розрахунку 1ДФ реквізита "Працювало за цивільно-правовими договорами"?

Згідно з пунктом 3 Порядку 1020  у реквізиті   "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється  кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.


Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки для першої порції податкового розрахунку.

 


Чи  необхідно  заповнювати у Податковому розрахунку 1ДФ реквізит «Сума податкового боргу»?


Згідно з положеннями Порядку 1020 клітинки "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011" заповнюються у податковому розрахунку, який подається за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності Кодекс, тобто у податковому розрахунку за I квартал 2011 року. В подальшому  клітинки «Сума податкового боргу»  не заповнюються.

 


Який порядок заповнення графи "Сума нарахованого доходу" у Податковому розрахунку 1ДФ?


Згідно з пунктом 3 Порядку 1020  у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.


Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

 


Який порядок заповнення графи "Сума виплаченого  доходу" у Податковому розрахунку 1ДФ?


Згідно з пунктом 3 Порядку 1020  у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.


Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

 


Який порядок заповнення показників  сум  нарахованого перерахованого до бюджету податку на доходи?

 

Згідно з пунктом 3 Порядку 1020  у графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.


У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.


Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

 

 

Який порядок заповнення ознак доходів у Податковому розрахунку 1ДФ?


Пунктом 3 Порядку 1020 визначено, що у  графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.


Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

 


Чи відображається у Податковому розрахунку 1ДФ інформація про  працівників, які були прийняті  на роботу чи звільнені     у звітному кварталі?


Графа 6  Податкового розрахунку 1ДФ «прийняття на роботу»  заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.


У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 27 грудня 2010 року, то у графі 6 потрібно вказати "27.12.2010".

"Дата звільнення з роботи" у графі 7  відображається аналогічно  даті прийняття на роботу.

 


Який порядок заповнення ознак податкової соціальної пільги?


Порядком 1020 визначено, що у графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

 

 

Які коди ознак податкової соціальної пільги застосовуються при заповненні Податкового розрахунку 1ДФ?


При заповненні Податкового розрахунку 1ДФ  застосовуються  такі коди ознак податкових пільг:

- «01» - податкова соціальна пільга у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, з урахуванням положень абзацу восьмого пункту 1 розділу XIX Кодексу (підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу);

- «02» -  податкова соціальна пільга у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці "01" (підпункт 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу);

- «03» -  податкова соціальна пільга у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці "01" (підпункт 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу);

- «04» -   податкова соціальна  пільга у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці "01" для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (підпункт 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу). 

При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх поєднування, наведені у таблиці 


Ознака доходу 

Ознака податкової соціальної пільги 

101 

01, 02, 03, 04 

 

Ким підписується  Податковий розрахунок 1ДФ?


Згідно з положеннями п.3 Порядку 1020  Податковий розрахунок на останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою у разі її наявності.

 


Який  порядок проведення коригувань у Податковому розрахунку 1ДФ?


Згідно з п.4 Порядку 1020 коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.


У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.


Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.


Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються.

 


Які коди  застосовуються  для вилучення та внесення рядків Податкового розрахунку 1ДФ?


Згідно з п.4 Порядку 1020 для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.


Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.


Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення. 

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31