Доходи, отримані за купонами сертифікату «Військові», не оподатковуються
| просмотров: 6661

Доходи, отримані за купонами сертифікату «Військові», не оподатковуються

Міндоходів повідомляє, що при виплаті фізичній особі доходу за пред’явленим сертифікатом казначейського зобов’язання «Військові» він не підлягає оподаткуванню та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника. Це стосується як доходу, що виплачується АТ «Ощадбанк» кожні шість місяців (сертифікат містить 4 купони), так і одноразового погашення  казначейських зобов’язань.

Також, при продажі сертифікату «Військові» на вторинному ринку,  інвестиційний прибуток, отриманий фізичною особою, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника та не підлягає оподаткуванню.

Нагадаємо, громадяни з метою надання фінансової допомоги вітчизняним Збройним силам для підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави можуть придбати сертифікати казначейського зобов’язання «Військові» в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Міністерством фінансів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року №100 «Про випуск казначейських зобов’язань «Військові», з 21 травня розпочато розміщення казначейських зобов’язань «Військові» серії В на пред’явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн. гривень із строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 1000 гривень, відсотковою ставкою 7% річних та сплатою купонів кожні шість місяців у розмірі 35 гривень.

 

Підприємці на спрощеній системі оподаткування - пенсіонери не сплачують єдиний внесок

Фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) пенсіонер — це особа, яка отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Законом № 1058 передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку з втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Нагадуємо платникам єдиного внеску - роботодавцям  (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, та фізичні особи-підприємці, які використовують працю найманих працівників), що 20 червня – останній день сплати єдиного внеску  за травень 2014 року.

 

Звітуєте поштою - надішліть декларацію завчасно

Платники податків, які належать до малих підприємств, можуть надсилати податкову звітність до органу доходів і зборів поштою. Таке відправлення здійснюється не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправник пише найменування одержувача та його адресу в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.

Найменування відправника та його адресу слід писати у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.

Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).

У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку "Звіт". При цьому платник податків (відправник) заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім'я або на ім'я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресатові. Також складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.

Звертаємо увагу, що у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків (ПП) звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації. Водночас ПП протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Важливо пам'ятати, що незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення ПП зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених Податковим кодексом України (далі - ПКУ).

Нагадаємо, податкова декларація подається до органу доходів і зборів за вибором ПП, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Порядок подання податкової звітності до контролюючих органів передбачений ст. 49 ПКУ від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями. Порядок оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року N 799, із змінами та доповненнями.

 

Коли паперові носії додавати не потрібно

Якщо ПП подає до органів доходів і зборів податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням електронного цифрового підпису, то роздруковані оригінали на паперових носіях не додаються.

Якщо ПП подає оригінали документів податкової звітності на паперових носіях, то за бажанням може надати копії таких документів в електронному вигляді на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках).

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Порядок подання податкової звітності до контролюючих органів передбачено ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями.

Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 р. за N 320/15011.

 

Оподаткування сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника за рахунок благодійної організації

До розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПП не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника за рахунок коштів благодійної організації за наявності відповідних підтвердних документів.

Зокрема такими підтвердними документами можуть бути:

- документи, що підтверджують потребу фізичної особи - платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану ПП);

- документи про надання послуг на лікування або медичне обслуговування, що ідентифікують постачальника послуг та ПП, якому вони надаються;

- обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші необхідні документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Відповідно ці кошти не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Детальніше це питання висвітлено в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації, затвердженій наказом Міндоходів України від 10.04.2014 р. N 235.

 

Оплатить проживание двоих командированных одной корпоративной карточкой можно

Есть  только одно условие - наличие правильно оформленных подтверждающих документов.

При оплате расходов за проживание в гостинице нескольких командированных лиц одной корпоративной платежной карточкой оригиналы документов, подтверждающих расходы на аренду жилого помещения (квитанции (счета) на оплату стоимости проживания в гостинице (мотеле), другом жилом помещении), должны содержать конкретную информацию о каждом командированном работнике, а именно:

фамилии лиц, за проживание которых произведена оплата;

сроки проживания в гостинице указанных лиц;

стоимость нанятых ими номеров отеля;

виды и стоимость включенных в квитанцию (счет) расходов.

В противном случае такие затраты нельзя будет отнести на расходы предприятия.

   (Письмо Минфина от 08.01.2014 г. № 31-07250-06-29/19).

 

Кто и как уплачивает госдивиденды в 2014 году

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, по итогам календарного года должны были до 1 мая принять решение об отчислении не менее 30 % чистой прибыли на выплату дивидендов. Уплатить в бюджет дивиденды, начисленные пропорционально размеру государственной доли (акций, паев) в их уставных капиталах, необходимо до 1 июля.

Базовый норматив отчисления доли прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности, в 2013 году составляет:

• 50 % хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства;

• 30 % - для хозяйственных обществ электроэнергетической отрасли, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен и тарифов.

Следовательно, хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в случае получения чистой прибыли по результатам 2013 года должны были принять до 1 мая 2014 года решение относительно уплаты дивидендов. Уплатить их необходимо не позднее 1 июля 2014 года.

Кроме того, указанные субъекты хозяйствования обязаны внести до/или одновременно с выплатой дивидендов авансовый взнос по налогу на прибыль.

(Письмо Миндоходов от 29.05.2014 г. № 12519/7/99-99-15-02-02-17).

 

Вступил в силу обновленный Порядок учета плательщиков налогов и сборов

Приказ Минфина от 22.04.2014 г. № 462, которым утверждены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, вступил в силу 6 июня 2014 года.

В частности, обновлены следующие формы регистрационных документов:

- справка о взятии на учет плательщика налогов (форма № 4-ОПП);

- справка о снятии с учета плательщика налогов (форма № 12-ОПП);

- заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и платежам;

- заявление для юридических лиц и их обособленных подразделений (форма № 1-ОПП);

- заявление о регистрации постоянного представительства нерезидента в Украине как плательщика налога на прибыль (форма № 1-РПП);

- регистрационное заявление для самозанятых лиц (форма № 5-ОПП);

- заявление о ликвидации или реорганизации плательщика налога (форма № 8-ОПП);

- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (форма № 20-ОПП).

Кроме того, отныне перерегистрация крымских налогоплательщиков осуществляется с учетом следующего:

1) прием заявлений и документов от крымских налогоплательщиков, а также постановка их на учет осуществляются не позднее следующего рабочего дня со дня получения сведений из Единого государственного реестра или заявлений от налогоплательщиков;

2) налогоплательщиков, которые изменили местонахождение/место жительства до вступления в силу приказа и не были взяты на учет по новому местонахождению, соответствующие контролирующие органы ставят на учет в течение двух дней после вступления приказа в силу.

 

Как подать запрос на информацию в Миндоходов

Запрос на информацию подается физическим или юридическим лицом, объединением граждан без статуса юридического лица в Миндоходов в устной или письменной форме во время личного приема или путем отправления по почте, электронной почте, телефаксу или по телефону.

Запрос на информацию подается в произвольной форме.

Запрос на информацию должен содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер средства связи (если есть);

- общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, по которому сделан запрос (если спрашивающему это известно);

- подпись и дату (при условии предоставления письменного запроса).

 

Нужно ли к электронной отчетности прилагать бумажные носители

Если плательщик налогов подает в органы доходов и сборов налоговую отчетность в электронном виде средствами телекоммуникационной связи с наложением электронной цифровой подписи, то распечатанные оригиналы на бумажных носителях не прилагаются.

Если плательщик налогов подает оригиналы документов налоговой отчетности на бумажных носителях, то по желанию может предоставить копии таких документов в электронном виде на электронных носителях (магнитных дисках, флэш-картах, компакт-дисках).

Налогоплательщики, которые относятся к крупным и средним предприятиям, подают налоговые декларации в контролирующий орган в электронной форме с соблюдением условий регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством.

(Разъяснение Миндоходов от 07.06.2014 г.)

 

Является ли базой начисления ЕВ сумма взносов по договорам краткосрочного страхования жизни?

Базой начисления ЕСВ является сумма начисленной заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме.

В Перечень видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос, не включены взносы по договорам краткосрочного страхования жизни работников.

В то же время согласно Инструкции по статистике заработной платы № 5 суммы таких взносов относятся к фонду оплаты труда как выплаты социального характера в денежной и натуральной форме и, соответственно, являются базой для начисления ЕСВ.

Таким образом, суммы взносов, начисленные по договорам краткосрочного страхования жизни, которые работодатель платит за наемных работников, являются базой для начисления и удержания ЕВ.

 

Помощь на лечение от благотворительной организации не облагается НДФЛ

В общий налогооблагаемый доход плательщика налогов не включаются денежные средства или стоимость имущества (услуг), предоставляемых как помощь на лечение и медицинское обслуживание плательщика за счет средств благотворительной организации при наличии соответствующих подтверждающих документов.

В частности, такими подтверждающими документами могут быть:

- документы, подтверждающие потребность в лечении и медицинском обслуживании (наличие и характеристики болезни, травмы, отравления, патологического состояния плательщика налогов);

- документы о предоставлении услуг на лечение или медицинское обслуживание, идентифицирующие поставщика услуг и налогоплательщика, которому они предоставляются;

- объемы и стоимость таких услуг: договоры, платежные и расчетные документы, акты оказания услуг, другие необходимые документы в зависимости от необходимого лечения или медицинского обслуживания, болезни и ее состояния.

Соответственно, эти средства не подлежат обложению НДФЛ.

(Разъяснение Миндоходов от 07.06.2014 г.)

 

У предприятия есть заказчик на услугу, но оплачивает эту услугу третье предприятие, т. к. у заказчика проблемы с деньгами. Дополнительное соглашение, устанавливающее условие об оплате услуги третьим лицом, есть, акт выполненных работ подписывается тремя сторонами. На кого в таком случае выписывать налоговую накладную – на плательщика или на заказчика?

Наиболее соответствующей правовой конструкцией для оформления правоотношений между предприятием, заказчиком и лицом, которое оплачивает услугу, является договор замены должника в обязательстве, который еще называют договором перевода долга.

Согласно п. 201.1 НКУ налоговая накладная выдается покупателю (получателю). В рассматриваемом случае покупателем и получателем услуги является заказчик и накладная должна быть выдана именно ему. Третье лицо (новый должник) лишь погашает долг заказчика (первоначального должника).

Замена должника в обязательстве никак не влияет на порядок налогообложения НДС операции по поставке услуг между предприятием и заказчиком. Перевод долга сам по себе не является налогооблагаемой операцией, т. к. не подпадает под определение объекта налогообложения (п. 185.1 НКУ). Замена стороны в обязательстве – это отдельный институт гражданского права, она никоим образом не тождественна правоотношениям, которые возникают по договору услуг (в понимании ГКУ), соответственно, она не может быть признана поставкой услуг в понимании НКУ.

Замена должника в обязательстве оформляется отдельным договором, в той же форме, что и договор, на основании которого возникло обязательство оплаты (в данном случае это договор услуг). При этом согласие кредитора (предприятия) на перевод долга обязательно и рекомендуется предоставить его заказчику в письменной форме. Для подтверждения предоставления услуг достаточно обычного двухстороннего акта, т. к. услуга предоставляется именно заказчику.

 

Название и местонахождение нерезидента в налоговой накладной можно указать без перевода на украинский язык

Документы, являющиеся основанием для записей в бухгалтерском учете и составленные на иностранном языке, должны иметь упорядоченный аутентичный перевод на указанный язык.

Следовательно, если в договоре с нерезидентом осуществлен перевод на государственный язык сведений о нерезиденте, в частности его название и местонахождение, то в налоговой накладной такие реквизиты также отмечаются на государственном языке.

Если в соглашении реквизиты нерезидента указаны без перевода на государственный язык, то с целью сохранения идентичности реквизитов налоговой накладной, внешнеэкономической сделки и первичных документов, оформленных в связи с осуществлением внешнеэкономической операции, графы "Лицо (налогоплательщик) - продавец" и "Местонахождение (налоговая адрес) продавца" налоговой накладной могут быть заполнены без перевода на государственный язык.

 

Налоговую переплату нельзя зачесть в счет погашения ЕСВ

ЕСВ уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его банковского счета. Если у плательщика нет банковского счета, ЕСВ уплачивается путем внесения наличных расчетов через банки или отделения связи.

ЕСВ не входит в систему налогообложения, а средства, поступающие от его уплаты и применения финансовых санкций, не могут зачисляться в бюджеты и использоваться на цели, не предусмотренные законодательством о ЕСВ.

Исходя из того что ЕСВ не входит в систему налогообложения и не принадлежит к источнику наполнения доходной части государственного и местных бюджетов, законодательные основания для осуществления возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам в счет погашения долга по уплате ЕСВ отсутствуют.

 

Підвищення акцизу на спиртні напої та тютюнові вироби.

З 1 липня поточного року підвищується акциз на:

• вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів - з 2,86 грн. до 3,58 грн. за 1 літр;

• вина ігристі, вина газовані - з 4,16 грн. до 5,20 грн. за 1 літр;

• сидр і перрі (без додання спирту) - з 0,50 грн. до 0,63 грн. за 1 літр;

• на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої за кодами 2206, 2207, 2208 згідно з УКТ ЗЕД - з 56,42 грн. до 70,53 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;

• на тютюнову сировину та тютюнові відходи, тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції (коди згідно з УКТ ЗЕД 2401 та 2403) з 217,6 грн. до 272,00 грн. за 1 кілограм (нетто);

• сигарети без фільтра, цигарки (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) - з 77,50 грн. до 96,88 грн. за 1000 штук.;

• сигарети з фільтром (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) - з 173,20 грн. до 216,50 грн. за 1000 штук.

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку збільшується на сигарети без фільтра, цигарки - з 101,60 грн. до 127,00 грн. за 1000 штук, на сигарети з фільтром - з 231,7 грн. до 289,63 грн. за 1000 штук.

Відповідні зміни регламентовані Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27.03.2014 року N 1166-VII та Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" від 10.04. 2014 року N 1200-VII.

 

Строки сплати митних платежів

У разі ввезення товарів на митну територію України суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті до Державного бюджету України. Такі митні платежі сплачуються платником податків до або на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення, крім випадків, якщо відповідно до Митного кодексу України  (далі – МКУ) товари ввозяться на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами.

У разі розміщення товарів на тимчасове зберігання митні платежі мають бути сплачені не пізніше дня закінчення строку тимчасового зберігання. Якщо до закінчення зазначеного строку ці товари поміщуються у митний режим, який передбачає сплату митних платежів, митні платежі мають бути сплачені не пізніше випуску товарів відповідно до цього режиму.

У разі вивезення товарів з митної території України вивізне мито має бути сплачене не пізніше дня прийняття органом доходів і зборів митної декларації для митного оформлення, якщо інше не встановлено МКУ.

У разі зміни митного режиму платежі мають бути сплачені не пізніше дня випуску товарів у наступному митному режимі.

Строком сплати митних платежів вважається:

1) у разі використання товарів, ввезених на митну територію України з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано таке звільнення, - перший день, коли особа порушила обмеження щодо користування та/або розпорядження зазначеними товарами. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів вважається день прийняття органом доходів і зборів митної декларації на такі товари для митного оформлення;

2) у разі порушення вимог і умов митних режимів, що відповідно до МКУ тягне за собою виникнення обов’язку із сплати митних платежів, - день вчинення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних платежів вважається день початку дії відповідного митного режиму;

3) в інших випадках - день виникнення обов’язку із сплати митних платежів.

Строки сплати митних платежів визначаються ст. 297 Митного кодексу України.  

 

Чи додаються відповідні додатки до уточнюючого розрахунку з ПДВ?

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. Це визначено п.1 р. IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 № 678, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2013 за № 2094/24626 (далі – Порядок 678).

Згідно з п.8 р.VІ Порядку № 678 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Враховуючи викладене, виправлення помилок проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість, до якого у разі заповнення даних у відповідних рядках додаються відповідні додатки з відміткою «уточнюючий». Зазначені додатки містять вартісні показники, які відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.

У разі, якщо колонка 6 уточнюючого розрахунку у відповідних рядках, до яких повинні додаватися додатки, містить прочерки (при поданні звітності на паперових носіях) чи не заповнена (при поданні звітності в електронному вигляді), то відповідно додатки до таких рядків уточнюючого розрахунку платником податку не додаються.

 

Оновлено форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД Міндоходів

У зв’язку з внесенням змін до окремих нормативно-правових актів оновлено форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису від Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів (далі – АЦСК ІДД Міндоходів).

Використання нових форм реєстраційних документів для всіх клієнтів АЦСК ІДД Міндоходів з 16.06.2014 рокує обов’язковим.

До завершення перехідного періоду (з 10.06.2014 до 16.06.2014 року) допускається використання старих форм реєстраційних документів.

 

Досрочное расторжение договора долгосрочного страхования жизни: что в налоговом учете

В случае досрочного расторжения договора долгосрочного страхования жизни работодатель-страхователь должен включить в доходы суммы страховых платежей, ранее отнесенных к расходам. Кроме этого, страхователь должен начислить пеню в размере 120 % учетной ставки НБУ, действующей на дату возникновения таких доходов. Важный момент: выкупная сумма или ее часть, возвращенная страхователю, в доходы не включается.

При этом разница между суммой внесенных страхователем страховых платежей и выкупной суммой, выплачиваемой такому страхователю, подлежит включению страховщиком в состав его доходов от страховой деятельности, подлежащей налогообложению по ставке 3 %.

В Налоговой декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика начисленная сумма налога на прибыль от страховой деятельности по ставке 3 % отражается в строке 02 Декларации.

Доход от деятельности по выполнению договоров долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения (по ставке 0 процентов) отражается в строке 22 Декларации.

(Письмо Миндоходов от 02.04.2014 г. № 5902/6/99-99-19-03-02-15).

 

Больничный и отпуск для единщиков I и II групп

По общеустановленному правилу предприниматели I и II групп без наемных работников освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листа (листка) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Отдельного срока подачи заявления о периоде ежегодного отпуска и срока утраты трудоспособности не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, во избежание нарушения срока уплаты авансовых платежей Миндоходов рекомендует подавать заявление на отпуск до его начала, а заявление относительно срока потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности - сразу после окончания больничного.

Важный нюанс: если во время отпуска или больничного предприниматель получает доход, то за такой период ему придется уплатить единый налог, поскольку получение средств является подтверждением ведения деятельности. Указанное не относится к предоплатам и послеоплатам, поскольку законодательство не устанавливает каких-либо ограничений на этот счет.

 

Уведомление о делегировании филиалам права на составление налоговых накладных должно подаваться вместе с декларацией по НДС

Если плательщик НДС имеет филиалы, которые не зарегистрированы плательщиками НДС и самостоятельно осуществляют поставку товаров/услуг, а также проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то он может делегировать им право составления налоговых накладных.

Для этого он должен присвоить каждому филиалу отдельный числовой номер и письменно уведомить об этом контролирующий орган по месту его регистрации как плательщика НДС.

Уведомление о делегировании филиалам права выписки налоговых накладных и ведения реестра налоговых накладных представляется плательщиками вместе с декларацией за первый отчетный период года.

В дальнейшем такое уведомление подается вместе с декларацией за тот отчетный период, в котором произошли изменения в списке аффилированных лиц, независимо от того, отчетный месячный или квартальный период он применяет.

 

Как налоговому агенту в платежке на уплату НДФЛ заполнить реквизит "Призначення платежу"

При заполнении реквизита "Призначення платежу" расчетного документа в поле 3:

• печатается знак препинания ";";

• печатается один из следующих реквизитов:

а) код по ЕГРПОУ (дополняется слева нулями до восьми цифр, если значащих цифр меньше 8);

б) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - физического лица (всегда имеет 10 цифр) или серия и номер паспорта гражданина Украины, если плательщик по своим религиозным убеждениям отказался от принятия регистрационного номера;

в) регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается Миндоходов (всегда имеет 9 цифр).

В случае осуществления налогоплательщиком - юридическим лицом уплаты за обособленное подразделение печатается код по ЕГРПОУ обособленного подразделения, за который осуществляется такая оплата.

 

Ценнобумажный акциз

Миндоходов в письме от 15.04.2014 г. N 6877/6/99-99-19-03-02-15 рассматривает некоторые вопросы обложения особым налогом ценных бумаг.

Так, в частности, на вопрос относительно применения ставки особого налога, если операция с ценными бумагами выполнена на фондовой бирже, но биржевой курс этих ценных бумаг на дату выполнения операции и на основании адресных заявок не рассчитывался, Миндоходов ответило следующее.

Если сделка по продаже ценных бумаг осуществляется в пределах 60 календарных дней с даты последнего определения биржевого курса по таким ценным бумагам, то к таким операциям применяется ставка особого налога в размере 0 % суммы операции по продаже ценных бумаг на фондовой бирже.

Относительно применения нулевой ставки по операциям с ценными бумагами на определенной фондовой бирже, если биржевой курс этих ценных бумаг рассчитывается на другой фондовой бирже, налоговики отметили, что в таком случае нулевая ставка не применяется.

Также в письме указано, что операции по продаже ценных бумаг эмитенту при переходе права собственности на них являются особым объектом налогообложения. Не подлежат налогообложению операции по выкупу, повторной продаже за денежные средства, размещения, погашения, конвертации эмитентом ценных бумаг собственного выпуска.

Относительно определения базы налогообложения и плательщиков особого налога, если отчуждение ценных бумаг состоялось по договору мены, указано, что такие операции являются объектом обложения акцизным налогом. Базой налогообложения является договорная стоимость ценных бумаг, определенная в первичных бухгалтерских документах по любой операции по продаже, обмена или иных способов отчуждения. Плательщиком налога является лицо, которое отчуждает ценные бумаги (даритель). К таким операциям применяется ставка 1,5 %.

Относительно действий торговца ценными бумагами в качестве налогового агента по особому налогу, когда операция с ценными бумагами выполняется по договору поручения, а расчеты осуществляются без участия торговца (отсутствует источник уплаты налога), Миндоходов ответило следующее.

При осуществлении между налогоплательщиками операций с ценными бумагами при участии торговца ценными бумагами такой торговец является налоговым агентом независимо от особенностей проведения расчетов между продавцом и покупателем.

 

Уплачивать налоги нужно на те коды бюджетной классификации, на которые они начислены Миндоходов

Миндоходов рассмотрело вопрос о правомерности применения штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов в случаях, когда плательщиком такие суммы уплачены на счета бюджетной классификации, отличные от тех, по которым проведено начисление подлежащих к зачислению в бюджет средств в информационной системе органов доходов и сборов.

Если налогоплательщик неправильно заполнил реквизиты платежных документов или направил средства на неправильный код бюджетной классификации (то есть не на код, по которому должны быть погашены налоговые обязательства), то средства не поступят на соответствующий счет, а следовательно, не погасится сумма налогового обязательства налогоплательщика.

Кроме того, ответственность за правильность заполнения реквизитов расчетного документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в обслуживающий банк.

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных сроков, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в размерах, определенных ст. 126 Налогового кодекса.

(Письмо Миндоходов от 24.01.2014 г. N 1362/6/99-99-18-09-01-15).

 

Как отразить в декларации возврат товара от неплательщика НДС

Поставщик - плательщик НДС, при возврате ему товаров/услуг лицом, которое на дату их приобретения не было плательщиком этого налога, вправе уменьшить ранее возникшие налоговые обязательства по НДС при условии возврата ему в собственность ранее поставленных им товаров и предоставления получателю - неплательщику НДС полной денежной компенсации их стоимости.

При корректировке сумм налоговых обязательств при возврате товаров неплательщиком НДС такая корректировка отражается в строке 8.1 раздела 1 декларации по НДС и в приложении 1 (Д1) к декларации.

При заполнении приложения 1 (Д1) в данном случае следует заполнять все колонки таблицы 1 раздела I с учетом особенностей заполнения реквизитов налоговой накладной и расчета корректировки к налоговой накладной.

В частности, при поставке товаров/услуг неплательщику НДС в поле "Особа (платник податку) - покупець" налоговой накладной и расчета корректировки к налоговой накладной (в случае возврата товаров) указывается выражение "Неплатник податку". Следовательно, в графе 2 таблицы 1 приложения 1 (Д1) следует также отметить выражение "Неплатник податку". При этом в графе 3 такой таблицы указывается условный ИНН "400000000000".

 

Сроки уплаты таможенных платежей

При ввозе товаров на таможенную территорию Украины суммы начисленных таможенных платежей подлежат уплате в госбюджет. Такие таможенные платежи уплачиваются налогоплательщиком до или в день представления в Миндоходов таможенной декларации для таможенного оформления. Исключение составляют случаи, когда в соответствии с Таможенным кодексом товары ввозятся с освобождением от обложения таможенными платежами.

При помещении товаров на временное хранение таможенные платежи должны быть уплачены не позднее дня истечения срока временного хранения. Если до истечения указанного срока эти товары помещаются в таможенный режим, предусматривающий уплату таможенных платежей, то они уплачиваются не позднее выпуска товаров в соответствии с этим режимом.

При вывозе товаров с таможенной территории Украины вывозная пошлина должна быть уплачена не позднее дня принятия органом доходов и сборов таможенной декларации для таможенного оформления.

При изменении таможенного режима платежи должны быть уплачены не позднее дня выпуска товаров в следующем таможенном режиме.

Сроком уплаты таможенных платежей считается:

1) при использовании ввезенных товаров с условным освобождением от обложения таможенными платежами, в целях, не соответствующих режиму условного освобождения - первый день, когда лицо нарушило ограничения. Если такой день установить невозможно, сроком уплаты таможенных платежей считается день принятия Миндоходов таможенной декларации на такие товары для таможенного оформления;

2) при нарушении требований и условий таможенных режимов, которое влечет за собой возникновение обязанности по уплате таможенных платежей - день совершения такого нарушения. Если такой день установить невозможно, сроком уплаты таможенных платежей считается день начала действия соответствующего таможенного режима;

3) в других случаях - день возникновения обязанности по уплате таможенных платежей.

 

Туристичний збір

Хто є платниками туристичного збору?

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Положеннями  Податкового кодексу України визначено, що платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

Хто є податковими агентами при справлянні туристичного збору?

Згідно з Податковим  кодексом податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку або квитанції на проживання.

Податковими агентами є :

- адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, а також санаторно-курортні заклади;

- квартирно-посередницькі організації, які направляють осіб на поселення у будинки або квартири, що належать фізичним особам

- юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти туристичний збір

 

Які пільги щодо сплати туристичного збору передбачені Податковим кодексом?

Згідно положень Податкового кодексу платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

Які документи повинна надати податковому агенту особа, з метою підтвердження того, що вона звільняється від сплати туристичного збору?

Постійне місце проживання може бути підтверджене паспортом громадянина України

Проживання на умовах договору найму може бути підтверджене договором найму житла

Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом або розпорядженням підприємства про направлення працівника у відрядження .

Особи, які належать до категорії інвалідів, дітей-інвалідів, до ветеранів війни та особи, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  підтверджують свій статус відповідним посвідченням, а особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів, документом, що засвідчує таку особу.

Наявність путівки або курсовки в санаторії та пансіонати є підставою для надання пільги по сплаті збору.

Тобто, з метою підтвердження правомірності надання пільги податковий агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії.  

 

Оподаткування сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника за рахунок благодійної організації

До розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПП не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника за рахунок коштів благодійної організації за наявності відповідних підтвердних документів.

Зокрема такими підтвердними документами можуть бути:

- документи, що підтверджують потребу фізичної особи - платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану ПП);

- документи про надання послуг на лікування або медичне обслуговування, що ідентифікують постачальника послуг та ПП, якому вони надаються;

- обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші необхідні документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Відповідно ці кошти не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Детальніше це питання висвітлено в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації, затвердженій наказом Міндоходів України від 10.04.2014 р. N 235.

 

Щодо виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. Це визначено п. 1 р. IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 N 678, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2013 за N 2094/24626 (далі - Порядок 678).

Згідно з п. 8 р. VI Порядку N 678 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Враховуючи викладене, виправлення помилок проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість, до якого у разі заповнення даних у відповідних рядках додаються відповідні додатки з відміткою "уточнюючий". Зазначені додатки містять вартісні показники, які відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.

У разі, якщо колонка 6 уточнюючого розрахунку у відповідних рядках, до яких повинні додаватися додатки, містить прочерки (при поданні звітності на паперових носіях) чи не заповнена (при поданні звітності в електронному вигляді), то відповідно додатки до таких рядків уточнюючого розрахунку платником податку не додаються.

 

Щодо відображення періоду навчальних зборів і мобілізації у звітності по ЄСВ

Відповідно до п. 7 - 8 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, затвердженої наказом Міноборони від 12.03.2007 N 80, за працівниками, призначеними на військові збори, зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Заробітна плата виплачується за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв'язку з виїздом на збори, а також заробітна плата за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах заробітна плата виплачується у звичайні строки, встановлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов'язаний.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1644 виплата середнього заробітку військовозобов'язаним, у т. ч. резервістам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни.

На період мобілізації, на особливий період, але не довше ніж один рік, за працівниками також зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Таку норму запроваджено з 01.04.2014 Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації" від 27.03.2014 N 1169-VII.

Враховуючи зазначене, трудові відносини, впродовж вищезазначених строків, з такими працівниками не перериваються.

У разі якщо період мобілізації або перебування працівника на військових зборах знаходиться в межах одного місця, то середня заробітна плата, нарахована за цей час, відображається разом із заробітною платою за такий звітний місяць.

Якщо період виходить за межі одного календарного місяця, то сума середньої заробітної плати за наступний календарний місяць відображається окремим рядком.

У випадку, зазначеному у вашому листі, суму 1470.60, нараховану у звіті за березень 2014 року, необхідно відображати окремими рядками:

за березень 2014 року - нараховану суму за березень;

за квітень 2014 року - суму за квітень.

Спеціального коду типу нарахувань для відображення середньої заробітної плати у таблиці 6 додатка 4 звіту нормативно не встановлено.

Право застрахованої особи буде порушено у випадку, якщо "перехідні" суми середньої заробітної плати не будуть відображені окремими рядками для вищезазначених осіб.

 

Умови придбання ОВДП "Військові"

Міністерство фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року №100 «Про випуск казначейських зобов’язань «Військові» з 21 травня 2014 року розпочинає розміщення казначейських зобов’язань «Військові» серії В на пред’явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн. гривень із строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 1000 гривень, відсотковою ставкою 7% річних та сплатою купонів кожні шість місяців у розмірі 35 гривень.

Продаж казначейських зобов’язань фізичним особам буде здійснюватися в понад 2200 установах Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на всій території України за продажною вартістю, що встановлена Міністерством фінансів (наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань «Військові» серії В та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання «Військові» серії В» від 17.04.2014 №415, зареєстрований в Міністерстві юстиції від 25.04.2014 за №450/25227).

З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців, вартість продажу казначейських зобов’язань змінюється залежно від часу їх розміщення. У перший день казначейські зобов’язання продаються за номінальною вартістю, а в наступні дні їх розміщення здійснюється за вартістю продажу, яка зростає з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном (чим ближчий час купонної виплати, тим вища ціна продажу).

Перевагами такого інструменту інвестування коштів, як казначейські зобов’язання України, для населення є: надійність, гарантована державою, доступна номінальна вартість, випуск в документарній формі на пред’явника, що значно спрощує процедуру купівлі, обігу та погашення, відсутність оподаткування доходів, отриманих за казначейськими зобов’язаннями.

Для успішної реалізації проекту випуску казначейських зобов’язань «Військові» чітко визначається мета залучення коштів та формулюється заклик до спільноти щодо об’єднання зусиль, бажань та намірів долучитися до розбудови нової країни шляхом спрямування власних коштів на придбання державних цінних паперів, а також створення можливостей відчути причетність до вирішення загальнонаціональних проблем, об’єднання зусиль та ресурсів, надати фінансову допомогу вітчизняним Збройним Силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.

 

Порядок заповнення уточнюючого податкового розрахунку за формою 1-ДФ

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) (далі - податковий розрахунок) є однаковим. Вони подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка. Отже, для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 N 49, який набрав чинності з 1 квітня 2014 року.

 

Можно ли в налоговой накладной указывать на иностранном языке торговую марку товара и в виде аббревиатуры наименование товара?

Налоговая накладная заполняется на государственном языке. При этом в случае невозможности перевода с иностранного языка торговой марки или наименования товара на государственный язык и с целью сохранения идентификации такого товара, в налоговой накладной в графе 3 «Номенклатура товаров/услуг продавца» допускается указывать название торговой марки и в виде аббревиатуры номенклатуру товара без перевода на государственный язык.

 

Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій

Яке літерне позначення ставки ПДВ відображається платниками податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення у фіскальному касовий чеку?

Відповідно до п. 2 Розділу III Закону України від 10 квітня 2014 року № 1200-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» з 01 квітня 2014 року до 01 червня 2014 року до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

 

Чи відображаються розрахунки з застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо в розрахункових квитанціях?

Відповідно до ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” із змінами та доповненнями (далі – Закон №265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (п.1 ст.3 Закону №265);

видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції (п.2.ст.3 Закону №265).

Згідно з підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 1 грудня 2000 року №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296, (зі змінами та доповненнями) розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма N РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3 цього Положення.

 

Що таке товарний чек та які обов’язкові реквізити він повинен містити?

Порядок оформлення розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій за готівку в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР ”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі - Закон). При цьому законодавчо визначено випадки звільнення продавця від обов’язкового надання покупцю складених за встановленою формою фіскальних чеків, надрукованих реєстратором розрахункових операцій, або розрахункових квитанцій, заповнених вручну.

В той же час пунктом 15 статті 3 Закону передбачено, що чеки, накладні та інші письмові документи, які засвідчують передачу права власності на товари (послуги) від продавця до покупця, повинні видаватись покупцю таких товарів (послуг) на його вимогу. Тобто такі документи видаються за вимогою покупця.

Таким чином, оформлення розрахункових операцій з використанням товарних чеків у випадках, передбачених Законом, є правомірним.

Разом з тим, якщо форма та зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є обов’язковим, визначена підпунктом 3.2 пункту 3 наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 ”Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України ”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі - наказ), то форма та зміст товарного чека на теперішній час законодавчо не визначена.

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть видавати товарні чеки довільної форми.

Разом з тим, виходячи із змісту Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII ”Про захист прав споживачів”, а також визначення Законом України ”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” терміна розрахункові документи, до яких відносяться товарні чеки, вважаємо, що товарний чек повинен містити напис ”Товарний чек” та за змістом відповідати вимогам підпункту 3.2 пункту 3 наказу за виключенням зазначення в ньому фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, напису ”Фіскальний чек”.

 

Чи дозволяється застосування спрощеної квитанції при продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів?

Відповідно до пп 12.1 п.12 Положення про форму та зміст розрахункових документів затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за № 105/5296 Спрощена розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом про штампування при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:

 - за товари або послуги (за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень;

 - при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;

 - при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).

Таким чином, при продажу суб’єктом господарювання алкогольних напоїв та тютюнових виробів спрощена розрахункова квитанція не виписується.

 

Які реквізити повинна містити розрахункова квитанція?

Відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 1 грудня 2000 року №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296, (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення) розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма №РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3 до Положення.

Згідно з підпунктом 5.2 пункту 5 Положення розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.

Підпунктом 5.3 пункту 5 Положення визначено, що відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

- напис „РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ”, серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;

- назву суб`єкта господарювання;  

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери „ІД”;  

- для суб`єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України „Про податок на додану вартість”; перед номером написані (надруковані) великі літери „ПН”; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО);

- назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи „Найменування товару (послуги)”, „Вартість о. в.” (вартість одиниці виміру), „ПДВ (%)”, „Вартість”;

- рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартості одиниці виміру товару (суми коштів по одній операції виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартості товару (суми коштів по здійснених операціях виплати), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів - найменування товару та його вартість;

- напис „Сума розрахунку (грн., коп.)” та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);

- напис „Розрахунок провів”, рядок для підпису особи, що здійснює розрахунки;

- дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

Згідно з підпунктом 5.4 пункту 5 Положення корінець розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

- серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;

- напис „Сума розрахунку (грн., коп.), всього” та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;  

- напис „у т. ч. за ставкою ПДВ 20 %”, суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою 20 %, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;

- рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів - найменування товару та його вартість;  

- дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.  

Підпунктом 5.5 пункту 5 Положення визначено, що при виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов`язкові реквізити.

 

Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек ”Z-звіт”?

Відповідно до п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.02 № 199 ”Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування” чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:

- назву і адресу господарської одиниці;  

- індивідуальний номер платника, перед яким друкуються великі літери ”ПН”. У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності не зареєстрований як платник ПДВ, замість індивідуального номера платника повинен бути надрукований ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для фізичних осіб), а замість літер ”ПН” - літери ”ІД”;   

- фіскальний номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери ”ФН”;  

- заводський номер реєстратора;

- логотип виробника.

 

Чи дозволяється виправляти записи у розрахункових квитанціях або використовувати пошкоджені?

Пунктом 8 глави 2 розділу IIІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 зі змінами та доповненнями визначено, що не дозволяється використовувати розрахункові квитанції повторно, виправляти записи у квитанціях, вилучати з розрахункової книжки корінці розрахункових квитанцій, порушувати кріплення книжки. У разі пошкодження розрахункової квитанції чи здійснення помилкового запису таку квитанцію слід анулювати, для чого на корінці та відривній частині зробити помітку «Анульовано», яку засвідчити підписом особи, яка здійснює розрахунки.

 

Чи вважається розрахунковим документом роздрукований електронний проїзний квиток на залізничному транспорті?

На підставі ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахунковим документом може вважатися проїзний документ, оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог Порядку № 331/137 та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається пасажиру після оплати ним вартості послуги. Тобто електронний проїзний (перевізний) документ може вважатися розрахунковим документом у випадку оформлення його на відповідному бланку проїзного документа.

 

ГУ Міндоходів у Запорізькій області  

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31