Готівкові розрахунки. Патентування підприємницької діяльності.
| просмотров: 6521

Готівкові розрахунки. Патентування підприємницької діяльності.

Підприємству була повернута фінансова допомога. Чи можна виплатити заробітну плату з такої готівки?

Відповідно до пункту 2.9 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», готівкова виручка  підприємств, у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, які виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).


 Тобто, обмежень щодо джерел надходження готівки, яку підприємства використовують на виплату зарплати нормативними документами не передбачено


Чи має право підприємство розрахуватись готівкою протягом дня з декількома суб’єктами господарювання  по 10 тис. грн. з кожним?

Відповідно до пункту 2.3 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством або підприємцем протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлена в розмірі 10 тисяч грн.


Кількість підприємств або підприємців, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня  не обмежується.

Отже, обмеження щодо кількості підприємств або підприємців з якими дозволено здійснювати розрахунки в готівковій формі до 10 тисяч грн. не передбачені, тобто підприємство може проводити готівкові розрахунки протягом дня з декілька підприємствами або підприємцями по 10 тис. грн., за умови, що це різні підприємства або підприємці.


Зверніть увагу, що відповідно до Постанови НБУ від 06.06.13 №210 з 1 вересня 2013 року для громадян відносно готівкових розрахунків з підприємствами встановлено ліміт на день - не більше 150 тисяч гривень.


Такий же ліміт встановлено для розрахунків між громадянами за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню.


Яка передбачена відповідальність якщо підприємство не здійснило оприбуткування  готівки у касі?

Відповідно до статті 1 Указу Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до суб’єктів підприємницької діяльності, застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми


Чи передбачені штрафні санкції у випадку нецільового викостання коштів?

Згідно із пунктом 2.9 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», готівкова виручка підприємств використовуються ними для забезпечення потреб, які виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами.


Пунктом 1 Указу Президента України ”Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”, передбачена відповідальність за використання суб’єктами господарювання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначення у вигляді штрафу у розмірі витраченої  готівки.


Нецільовим використанням готівкових коштів є їх витрачання на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності


Які визначені терміни видачі готівкових коштів під звіт?

Відповідно до пункту 2.11 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових  коштів під звіт.


 Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих питань , то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.


Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею  за раніше отриманими під звіт сумами.


Які передбачені терміни зберігання готівки, яка одержана в банку для виплат заробітної плати а також пенсій, стипендій, дивідендів?

Відповідно до пункту 2.10 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.


Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.


Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день.


Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат заробітної плати та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей.


Якщо у підприємства наявна податкова заборгованість чи можливо здійснити виплату заробітної плати з виручки від реалізації продукції ?

Відповідно до підпункту 87.3.8 статті 87  Податкового кодексу України не можуть бути використані як джерело погашення податкового боргу платника податків, зокрема, є власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.


Згідно із пунктом 2.9 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», готівкова виручка  підприємств використовуються ними для забезпечення потреб, які виникають у процесі їх функціонування,.


Пунктом 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» передбачена відповідальність за використання суб’єктами господарювання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначення у вигляді штрафу у розмірі витраченої готівки.


 Нецільовим використанням готівкових коштів є їх витрачання на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності.


 Отже, при здійсненні виплат на оплату праці за рахунок виручки від реалізації продукції за наявності податкової заборгованості до суб’єктів господарювання штрафні санкції не застосовуються.


Скільки необхідно придбати торгових патентів, якщо в одному пункті продажу здійснюється  роздрібна та оптова торгівля за готівку?

Відповідно до підпункту 14.1.246 статті 14 Податкового Кодексу України (далі –ПКУ) торговельна діяльність - це  роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

 Підпунктом 267.3.2 статті 267 ПКУ встановлено різні ставки збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на автозаправних станціях, заправних пунктах та за провадження іншої торговельної діяльності.

Отже, у разі здійснення в одному пункті продажу роздрібної та оптової торгівлі, діяльності у торговельно-виробничій сфері, (крім торгівлі нафтопродуктами), придбавається один торговий патент.


Підприємство здійснює продаж шкільного приладдя і має торговий патент на магазин. Якщо підприємство буде брати участь у «шкільному базарі» чи необхідно придбавати окремий торговий патент?

Так, придбавати торговий патент для здійснення торгівлі на «шкільному базарі» необхідно, оскільки це буде інший пункт продажу товарів. Для ярмарок, виставок-продаж та інших короткотермінових заходів, пов’язаних із демонстрацією та продажем товарів суб’єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.


 Оплатити його необхідно не пізніше як за один календарний день до початку такої діяльності. Термін дії короткотермінового патенту від одного до п’ятнадцяти календарних днів.


Якщо суб’єкт господарювання здійснює торгівлю на території міста з автомагазину де необхідно придбавати торговий патент?

Згідно з Порядком придбання торгового патенту для провадження видів діяльності, що підлягають патентуванню, суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби відповідну заявку на придбання торгового патенту.

У разі здійснення торговельної діяльності через пересувну торговельну мережу  торговий патент придбавається за місцем реєстрації таких суб’єктів господарювання.


Отже суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю на території міста з автомагазину з метою придбання торгового патенту подає реєстрації заяву до органу державної податкової служби за місцем реєстрації.


Чи необхідно придбавати торговий патент якщо торгівля здійснюється у безготівковій формі через установу банку?

Як визначено пунктом 267.1 статті 267 ПКУ торговий патент придбавають  суб’єкти господарювання: юридичні особи їх відокремлені підрозділи та фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів.


Торговельна діяльність - це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій  сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток (пп.14.1.246 статті 14 ПКУ).


Отже, при здійсненні торгівельної діяльності у разі проведення розрахунків тільки у безготівковій формі через установу банку суб’єкти господарювання торгові патенти не придбавають.


Приватний підприємець на загальній системі оподаткування надає побутові послуги, що підлягають патентуванню виключно у безготівковій формі. Чи необхідно придбавати торговий патент у такому випадку?

Згідно із підпунктом 267.1.1 статті 267 ПКУ торговий патент повинні придбавати суб’єкти господарювання які провадять, зокрема, діяльність з надання платних побутових послуг, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.


Платні послуги – це діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки (підпункт 14.1.151 статті 14 ПКУ).


 Отже, незалежно від того яким чином ведуться розрахунки за надані побутові платні послуги, що визначені Кабінетом Міністрів України як патентовані, в безготівковій чи готівковій формі, необхідно придбавати торговий патент.


Скільки необхідно придбавати торгових патентів уразі, якщо суб’єкт  господарювання в одному приміщенні здійснює  торгівлю за готівку і надає побутові послуги? 

Відповідно до підпункту 267.1.1 статті 267 ПКУ  платниками збору є юридичні особи їх відокремлені підрозділи та фізичні особи – підприємці, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів та діяльність з надання платних побутових послуг, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.


Отже, у разі здійснення діяльності в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах двох чи більше видів діяльності, що підлягають патентуванню, зокрема, роздрібної торгівлі і одного виду побутових послуг, необхідно придбати два торгових патенти – на торгівельну діяльність і на діяльність з надання побутових послуг.


У разі якщо суб’єкт господарювання в одному приміщенні здійснює декілька видів побутових послуг ним придбавається один торговий патент. 

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31