До відома суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність по роздрібній (оптовій) то
| просмотров: 6411

Мін доходів інформує.

 

До відома суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність по роздрібній (оптовій) торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

Енергодарська  об’єднана  державна  податкова інспекція Головного управління   Міністерства  доходів у Запорізькій області   повідомляє.


Відповідно до Порядку організації роботи Головного управління Міндоходів у Запорізькій області та його територіальних органів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,  затвердженого Наказом ГУ Міндоходів у Запорізькій області  від 30.10.2013 року № 623


Ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено законодавством України та відповідними нормативними документами, поданих суб'єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до структурного підрозділу Головного управління або до Центру обслуговування платників податків (далі ЦОПП) за місцем провадження суб'єктом господарювання торговельної діяльності.


Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями до заяви додається довідка органу доходів і зборів про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.


Документи, що є підставою для видачі ліцензії, подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, та приймаються за описом, копія якого видається заявникові за підписом уповноваженої особи із зазначенням дати приймання документів


У разі подання суб'єктом господарювання документів до ЦОПП уповноважена особа здійснює прийом документів, перевіряє повноваження особи, яка підписала заяву, комплектність документів та достовірність зазначеної у них інформації, здійснює їх реєстрацію у відповідних журналах, сторінки якого пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою, та забезпечує передачу документів до структурного підрозділу Головного управління.


Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.


За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.


У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії. Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.


Внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу здійснюється структурним підрозділом головного управління на підставі поданої заявником копії платіжного документа з відміткою банку про сплату.


Підготовлені до видачі оригінали ліцензій, дублікати ліцензій видаються суб'єкту господарювання або передаються уповноваженій особі ЦОПП для видачі суб'єктам господарювання. Інформація про видані ліцензії заноситься до журналу обліку видачі ліцензій.


Ліцензії видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.

 

      Перший заступник начальника  Л.Г.Топчій

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31